Groener en aantrekkelijker dorpshart Steenderen

Dorpshart Steenderen

Het dorpshart van Steenderen groener en leefbaarder maken. Dat was het doel van een werkgroep die de afgelopen jaren met veel energie werkte aan het opstellen van een dorpsvisie en een dorpsplan voor Steenderen. Goudappel heeft hen hierin begeleid en samen zijn we gekomen tot een gedragen dorpsplan om Steenderen groener en aantrekkelijker te maken met meer ruimte voor verblijven, groen en leefkwaliteit. Het dorpsplein met de aanliggende wegen is hiervan de eerste uitwerking.

Beweeg de slider om het dorpsplein te zien transformeren

Wat is het resultaat?

Een levendig en karakteristiek dorpsplein dat echt bij Steenderen past en waar ruimte is voor iedereen. We zetten de voetganger voorop maar ook de fietser, automobilist, landbouwverkeer en bus kunnen zich op gepaste manier door de ruimte verplaatsen. Door veel groen te gebruiken, creëren we een kleurrijke en intieme sfeer rondom de kerk. Bezoekers en bewoners kunnen straks een ommetje maken in Steenderen en vervolgens gebruik maken van het plein met water- en speelelementen, een drinkwaterpunt en uiteraard terrassen. De abstracte IJssel-loop die over het plein loopt, verbindt dit alles met elkaar en maakt het tot één geheel. Al met al wordt het dorpsplein veiliger en laten we op deze manier zien dat een dorpsplein met voldoende uitstraling ook verbindend kan werken.

“Het Marktplein wordt groener en krijgt nieuwe bestrating, waarmee een denkbeeldige IJssel kronkelt van watertappunt naar speelplek en van terras naar bushalte.”

Evert Blaauw (wethouder gemeente Bronckhorst)

Beweeg de slider om de Burgemeester Smitstraat te zien transformeren

Participatie werkt!

Bijzonder aan dit project is dat we het samen met de werkgroep en bewoners hebben gedaan. Dat maakt dat iedereen wint: omwonenden zijn blij met hun nieuwe ‘voortuin’, ondernemers zien potentie in de nieuwe bezoekers en de verkeerssituatie wordt er veiliger. Hoewel participatie vraagt om meer flexibiliteit, levert het dus sterkere en breder gedragen ontwerpen op.

Opdrachtgever: Gemeente Bronckhorst
Jaar: 2021  

participatie Steenderen

Samen met bewoners aan de slag