Renaissance van de Velperweg - van brede asfaltbaan naar groene boulevard

Velperweg ontwerp

De Velperweg is een van de oudste wegen in Arnhem en is van grote betekenis voor de bereikbaarheid van de stad. Deze verbindingsroute heeft een rijke historie en leidt langs diverse landgoederen. Maar fietsers en voetgangers ervaren de Velperweg als erg onveilig. De gemeente Arnhem is daarom bezig met een integraal ontwerp voor deze historische verbinding. Om de brede ambities duidelijk in beeld te brengen, werd de hulp van Goudappel ingeschakeld.

Het ontwerp

De weg heeft de twijfelachtige eer om op de 5e plaats te staan op de lijst van de meest onveilige wegen in Gelderland. De complexe en grote kruispunten zorgen voor vertraging bij het openbaar vervoer. De Velperweg was ooit een statige laan langs historische landgoederen. De laatste 50 jaar is deze weg veranderd in een stenige en brede weg met vooral aandacht en ruimte voor het autoverkeer. Op veel plaatsen is de bomenlaan verdwenen en hebben de bestaande bomen weinig ruimte. De weg is momenteel niet goed berekend op extreem weer. Het vele asfalt zorgt voor 'hittestress' en bij hevige regen is er veel wateroverlast.

Vergelijk de huidige situatie en het nieuwe ontwerp zelf met de schuifknop

Wat hebben we gedaan?

Om de ambities van het ontwerp duidelijk in beeld te brengen en de gemeente zo te helpen bij het verzamelen van de benodigde financiële middelen vanuit Rijk, provincie en gemeente hebben we een video gemaakt. In de video ‘Renaissance van de Velperweg’ hebben we alle integrale ambities duidelijk en visueel verbeeldt aan de hand van 7 brede doelen voor de weg. Ook is de informatie na te lezen in een brochure.

Brede doelen Velperweg

Brede doelen van de Velperweg gevisualiseerd

Het eindresultaat

De gemaakte video vat in één keer de ambitie van de gemeente voor de Velperweg samen en heeft goed zijn werk gedaan. Ondertussen is namelijk het benodigde budget van circa 8 miljoen euro al grotendeels vastgesteld. Zo maken we de Velperweg, met haar rijke historie, samen klaar voor een mooie, groene en duurzame toekomst.

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Jaar: 2021

Bekijk ook de presentatie van de gemeente Arnhem over de Velperweg tijdens SAMEN RUIMTE MAKEN 2021