Ontwerp en openbare ruimte

We willen onze steden en dorpen gezonder en groener maken. Maar hoe maken we meer ruimte voor voetgangers, fietsers, ontmoeten en verblijven? Hoe maken we onze openbare ruimte meer klimaatadaptief, duurzaam en toekomstbestendig? En waar vinden we dan nog ruimte voor alle andere gewenste verkeersfuncties in de stad? Kortom, hoe komen we tot een integrale afweging tussen al deze ambities en hoe maken we deze zichtbaar op straat?

Gebiedsontwikkeling

Van gevel tot gevel

De kwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte heeft grote invloed op onze gezondheid, de economische vitaliteit, onze beleving, ons gedrag en onze mobiliteitskeuzes. Wij zien verkeer hierbij nadrukkelijk als onderdeel van de totale openbare ruimte. We kijken niet van band tot band, maar van gevel tot gevel. We hebben oog voor alle brede ambities en zorgen voor de juiste balans.

Laat u inspireren en bekijk ons ​​projectenoverzicht '’RUIMTE MAKEN voor iedereen" hieronder.

Een passend en gedragen ontwerp

Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan een openbare ruimte die bijdraagt ​​aan een gezonde, groene en toegankelijke leefomgeving voor iedereen. Ons team bestaat uit verkeerskundigen, ontwerpers, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Samen komen wij tot integrale visies, plannen en ontwerpen. Dit doen we op alle schaalniveaus: van strategie tot straat en van concept tot concreet. Hierin werken we samen met onze opdrachtgevers, met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Alleen zo komen we tot een passend en gedragen ontwerp voor iedere plek. Wij ontwerpen steden en dorpen die klaar zijn voor de opgaven van vandaag, maar ook voor de transities in de toekomst.

Een klimaatadaptieve openbare ruimte zorgt voor verbeterde leefbaarheid. Benieuwd hoe klimaatadaptief uw openbare ruimte is, en hoe u het klimaatadaptieve vermogen kunt verbeteren? Lees meer over het Klimaatadaptatielabel.

Virtual reality

Het gebruik van animatie en Virtual Reality bij ontwerpvraagstukken

Een passend en door alle stakeholders gedragen ontwerp voor iedere plek. Dat is het belangrijkste doel van onze ontwerpers, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Om dat doel te bereiken, gebruiken we naast ‘standaard’-ontwerpsoftware ook steeds vaker nieuwe technologieën zoals animatie en Virtual Reality (VR).

Lees meer over het gebruik van animatie en Virtual Reality

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van ontwerp en openbare ruimte.

Neem contact op