Het gebruik van animatie en virtual reality bij ontwerpvraagstukken

Een passend en door alle stakeholders gedragen ontwerp voor iedere plek. Dat is het belangrijkste doel van onze ontwerpers, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Om dat doel te bereiken, gebruiken we naast ‘standaard’-ontwerpsoftware ook steeds vaker nieuwe technologieën zoals animatie en virtual reality (VR).

Virtual reality

Wanneer animatie en VR inzetten?

De inzet van VR en animatie is vooral geschikt voor complexe ontwerpvraagstukken waarin verschillende belangen spelen en waarin beleving een grote rol speelt. Denk aan het ontwerp van een plein of winkelstraat. Omwonenden en andere betrokkenen kennen het projectgebied vaak goed en kunnen een nieuw ontwerp goed beoordelen. Gebruik van technologie als VR en animatie maken het mogelijk om betrokkenen letterlijk door een ontwerp heen te laten lopen. Hierdoor beleven ze de voordelen van het nieuwe ontwerp en krijgen ze inzicht in de pijnpunten. Dit maakt het bespreken van de voor- en nadelen van een ontwerp, en het maken van een uiteindelijke keuze, eenvoudiger.

Een ontwerp in beeld brengen met animatie

Het gebruik van animatie is een goede manier om een ontwerp in beeld te brengen en het te presenteren aan stakeholders. In onderstaande video lichten we de voordelen van animatie in ontwerp toe.

Zelf een ontwerp beleven door middel van VR

Virtual reality gaat nog een stap verder: het wordt voor stakeholders nu mogelijk om zelf dóór een ontwerp te lopen. Daarmee komt het ontwerp letterlijk tot leven en zo kunnen onze ontwerpers niet alleen het idee achter een ontwerp overbrengen, maar ook het gevoel (en de beleving) dat erbij hoort.

Benieuwd naar de voordelen van de inzet van VR voor ontwerpvraagstukken? In onderstaande video lichten we deze toe.

De meerwaarde van VR en animatie

Een ontwerp op papier geeft niet altijd een goed genoeg beeld van het idee achter een plan. Animatie en VR doen dit wel. Ze dragen niet alleen bij aan de beeldvorming maar hebben ook andere voordelen: 

 1. Beter vergelijken van ontwerpvarianten
  Met animatie en VR vergelijken we meerdere ontwerpvarianten op een beeldende manier met elkaar. Dat maakt het voor u als opdrachtgever makkelijker om een weloverwogen keuze te maken.
   
 2. Verrijken van het ontwerp
  Gebruik van technologie zoals animatie en VR zorgt er ook voor dat onze ontwerpers een ontwerp makkelijker kunnen verrijken, bijvoorbeeld door middel van de ervaringen van betrokkenen. Een ontwerper zal een plek namelijk altijd anders beleven dan iemand die er daadwerkelijk woont of vaak komt.
   
 3. Draagvlak creëren
  Een van de grootste uitdagingen voor u als beleidsmaker: draagvlak creëren onder stakeholders. Animatie en VR helpen: wanneer stakeholders een beter beeld krijgen van een ontwerp, zijn zij beter in staat hun mening te vormen over een plan en erop te reageren. Dat draagt positief bij aan hun betrokkenheid en (indirect) aan hun draagvlak voor een idee.
   
 4. Kans voor participatie
  Bijna iedere gemeente, provincie of andere overheidsinstelling vindt participatie essentieel. Door middel van animatie en VR 'beleven' betrokkenen een ontwerp letterlijk en kunnen ze deze vervolgens verrijken met hun eigen ideeën. Ook heeft de inzet van VR en animatie de potentie om een bredere doelgroep te bereiken. Hoewel bewonersavonden vaak druk bezocht worden, gebeurt dat niet door een dwarsdoorsnede van de bevolking. Door in communicatie rondom deze bewonersavonden te benadrukken dat er VR en animatie wordt gebruikt, kan een breder publiek bereikt worden.

Meer weten?

Leon Rook (adviseur openbare ruimte en grafisch ontwerper) vertelt u graag hoe we VR en/of animatie inzetten voor uw ontwerpvraagstuk.

Neem contact op