Het gebruik van animatie en Virtual Reality bij ontwerpvraagstukken

Een passend en door alle stakeholders gedragen ontwerp voor iedere plek. Dat is het belangrijkste doel van onze ontwerpers, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Om dat doel te bereiken, gebruiken we naast ‘standaard’-ontwerpsoftware ook steeds vaker nieuwe technologieën zoals animatie en Virtual Reality (VR).

Virtual reality

Wanneer animatie en VR inzetten?

De inzet van VR en animatie is vooral geschikt voor complexe ontwerpvraagstukken waarin verschillende belangen spelen en waarin beleving een grote rol speelt. Denk aan het ontwerp van een plein of winkelstraat. Omwonenden en andere betrokkenen kennen het projectgebied dan vaak goed en kunnen dus ook een nieuw ontwerp goed beoordelen. Door het gebruik van technologie als VR en animatie is het mogelijk om betrokkenen letterlijk door een ontwerp heen te laten lopen. Hierdoor beleven ze de voordelen van het nieuwe ontwerp maar krijgen ze ook inzicht in de pijnpunten. Dit maakt het bespreken van de voor- en nadelen van een ontwerp, en het maken van een uiteindelijke keuze, eenvoudiger.

Een ontwerp in beeld brengen met animatie

Het gebruik van animatie is een goede manier om een ontwerp in beeld te brengen en het te presenteren aan stakeholders. In onderstaande video lichten we de voordelen van animatie in ontwerp toe.

Zelf een ontwerp beleven door middel van VR

Virtual Reality gaat nog een stap verder: het wordt voor stakeholders nu mogelijk om zelf dóór een ontwerp te lopen. Daarmee komt het ontwerp letterlijk tot leven en kunnen onze ontwerpers niet alleen het idee achter een ontwerp overbrengen, maar ook het gevoel (en de beleving) die het met zich meebrengt.

Benieuwd naar de voordelen van de inzet van VR voor ontwerpvraagstukken? In onderstaande video lichten we deze toe.

De meerwaarde van VR en animatie

Een ontwerp op papier geeft niet altijd een goed genoeg beeld van het idee achter een plan. Animatie en VR geven dit wel. Ze dragen niet alleen bij aan de beeldvorming maar hebben ook andere voordelen: 

 1. Creëren van draagvlak
  Het is een van de grootste uitdagingen voor u als beleidsmaker: het creëren van draagvlak onder stakeholders. Animatie en VR kunnen hierbij helpen: wanneer stakeholders een beter beeld krijgen van een ontwerp, zijn zij beter in staat hun mening te vormen over een plan en erop te reageren. Dat draagt positief bij aan hun betrokkenheid en (indirect) aan hun  draagvlak voor een idee.

   
 2. Kunnen vergelijken van ontwerpvarianten
  Met animatie en VR kunnen meerdere ontwerpvarianten op een beeldende manier met elkaar vergeleken worden. Dat maakt het voor u als opdrachtgever makkelijker om een weloverwogen keuze te maken.

   
 3. Verrijken van het ontwerp
  Gebruik van technologie zoals animatie en VR zorgt er ook voor dat onze ontwerpers een ontwerp makkelijker kunnen verrijken. Bijvoorbeeld door middel van de ervaringen van betrokkenen. Een ontwerper zal een plek namelijk altijd anders beleven dan iemand die er daadwerkelijk woont of vaak komt.

   
 4. Bijdragen aan participatie
  Bijna iedere gemeente, provincie of andere overheidsinstelling vindt participatie essentieel. De inzet van animatie en VR draagt hieraan bij. Betrokkenen kunnen een ontwerp letterlijk beleven en vervolgens verrijken met hun eigen ideeën. Ook heeft de inzet van VR en animatie de potentie om een bredere doelgroep te bereiken. Bewonersavonden worden namelijk vaak wel druk bezocht, maar niet door een dwarsdoorsnede van de bevolking. Het is niet ondenkbaar dat door in communicatie rondom bewonersavonden te benadrukken dat er VR en animatie wordt gebruikt, deze bewonersavonden vervolgens een breder publiek trekken.

Meer weten?

Leon Rook (adviseur openbare ruimte en grafisch ontwerper) vertelt u graag hoe we VR en/of animatie kunnen inzetten bij uw ontwerpvraagstuk.

Neem contact op