Ik leg me toe op ontwerpenopgaven in de openbare ruimte. Een weg of kruispunt, centrumgebied, schoolomgeving, een kleine of grotere ruimtelijke ontwikkeling. Ik zoek de balans tussen verkeer en verblijven en alle andere wensen voor de openbare ruimte.

Inrichting van de openbare ruimte

Klimaatverandering betekent dat onze openbare ruimte groener, duurzamer en klimaatadaptief moet zijn. Een veilige toegankelijkheid voor jong, oud en mensen met een beperking is onderdeel van die opgaven. De inpassing in de openbare ruimte is voor mij hierbij net zo belangrijk als een secure verkeerstechnische uitwerking. Als gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor toets ik ontwerpen en verkeerssituaties voor gemeenten en provincies om de veiligheid van hun wegennet te verbeteren. Met diezelfde blik kijk ik ook naar onze eigen ontwerpopgaven.

Ontwerpkeuzes expliciet maken

Ik werk met mijn opdrachtgevers aan integrale ontwerpprocessen in samenspraak met stakeholders, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen. Samen keuzes maken om beleidsdoelen op straat te verwezenlijken in duidelijke verkeerssituaties en een attractieve openbare ruimte. Werken aan ontwerpen die uitgelegd kunnen worden aan gebruikers en andere stakeholders.

De breedte van Goudappel

Bij Goudappel weet ik me omringd door kundige en enthousiaste collega’s, voortrekkers in hun vakgebied – met kennis van onderzoek, gedrag, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en verkeersdata. Die kennis schakel ik in binnen mijn projecten. Maar ik denk zelf ook mee in projecten van collega’s om beleidswensen en ideeën te vertalen naar concrete verkeersoplossingen. Kennis en ervaring delen we als verkeerskundige ontwerpers, landschapsarchitecten en andere ruimtelijk ontwerpers niet alleen binnen ons eigen ontwerpersoverleg maar ook met andere collega’s die bezig zijn met mobiliteitsbeleid en ruimtelijke ontwikkeling.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Joost