Toekomstbestendige verkeersmodellering op persoonsniveau

Oplossing

Octavius

Bij de ontwikkeling en het toetsen van je mobiliteitsbeleid rekening houden met verschillende doelgroepen? Met traditionele verkeersmodellen is dit lastig, want ze rekenen met gemiddeld gedrag. Daarom ontwikkelden wij Octavius. Hiermee modelleren we tour-based en op persoonsniveau. Dit biedt betrouwbaar inzicht in de effecten van mobiliteitsbeleid op verschillende doelgroepen. Een ander voordeel: op termijn kunnen ook nieuwe mobiliteitsconcepten door Octavius worden meegenomen in de modellering.

Modelleren met het oog op de toekomst 

Mobiliteit verschilt sterk per doelgroep. Jongeren verplaatsen zich anders dan senioren, en twee werkende ouders reizen anders dan een alleenstaande dertiger. Effectief mobiliteitsbeleid zou zoveel mogelijk rekening moeten houden met deze verschillen. Het is daarom belangrijk dat een verkeersmodel beleidsmaatregelen kan doorrekenen, om zo meetbaar én zichtbaar te maken of een maatregel ook écht werkt en of de effecten verschillen per doelgroep.  

Daarnaast zien we op straat hoe ons gedrag steeds meer wordt beïnvloed door nieuwe mobiliteitsvormen en –concepten zoals deelscooters en e-bikes, MaaS en hubs en op termijn zelfrijdende auto’s. Een toekomstbestendig verkeersmodel moet voorbereid zijn om de effecten hiervan mee te kunnen nemen in berekeningen.  

Waarom verkeersmodellering op persoonsniveau nodig is

Octavius: modelleren op persoonsniveau zonder statistische ruis 

Om verkeersmodellen te maken die rekening houden met de verschillen tussen groepen mensen en waarmee u voorbereid bent op de effecten van nieuwe mobiliteitsconcepten, ontwikkelden we Octavius: een unieke microvraagmodelleringstechniek waarmee we modelleren op persoonsniveau. Dat biedt de volgende voordelen:  

 1. Kunnen toetsen van het effect van beleidsmaatregelen op specifieke doelgroepen: omdat we met Octavius modelleren op persoonsniveau in plaats van met gemiddeld gedrag, geven we gedetailleerd inzicht in het mobiliteitsgedrag van verschillende doelgroepen en het effect van beleid hierop. 

  Binnen Octavius wordt naast persoonskenmerken ook rekening gehouden met de kenmerken van het huishouden. In de toekomst voegen we hier extra randvoorwaarden aan toe om nog meer rekening te houden met hoe keuzes van één persoon binnen een huishouden de keuzes van anderen in dat huishouden beïnvloeden. 
   
 2. Betere nabootsing van de werkelijkheid: met Octavius modelleren we tour-based: we gebruiken het complete dagelijkse verplaatsingsgedrag van personen (ritketens) in plaats van losse verplaatsingen zonder samenhang. Dat verbetert de kwaliteit van het model en in hoeverre resultaten overeenkomen met de werkelijkheid. 
   
 3. Nu én in de toekomst beleidsvragen beantwoorden: modellen gemaakt met Octavius hebben een modulaire opbouw. Daardoor zijn ze toekomstbestendig: we kunnen ze uitbreiden met nieuwe mobiliteitsconcepten zonder dat dit vraagt om ingrijpende en kostbare aanpassingen aan het model. Lees meer over hoe Octavius omgaat met nieuwe mobiliteitsconcepten
   
 4. Onderlinge vergelijkbare modelruns: modelspecialisten zijn het erover eens dat modellen ontwikkeld met microvraagmodelleringstechnieken nodig zijn om onze beleidsvragen ook in de toekomst te kunnen beantwoorden. Aangezien dit soort modellen gebaseerd is op kansverdelingen, zorgt dit normaal gesproken voor een vorm van ‘statistische ruis’ in de uitkomsten. Octavius is wereldwijd de eerste microvraagmodelleringstechniek die deze ruis elimineert.
Lees hoe we statistische ruis elimineren

Veelgestelde vragen over Octavius

“Hoe complex is een model gemaakt met Octavius?” “Zijn de uitkomsten wel vergelijkbaar met een zwaartekrachtmodel?” en “Hoe representatief zijn de resultaten voor de situatie op straat?” We verzamelden veelgestelde vragen (en de antwoorden) over Octavius op een aparte pagina. 

Bekijk de veelgestelde vragen

Octavius in de praktijk

Na Almere en Midden-Holland hebben ook Zwolle, Purmerend en de regio Drechtsteden gekozen voor een verkeersmodel gemaakt met Octavius.

Waarom kiezen voor een verkeersmodel van Goudappel? 

 • Ruime ervaring: ruim 70% van de gemeentelijke- en regionale verkeersmodellen wordt door ons gemaakt en onderhouden. 
 • Brede expertise: naast modelspecialisten en software developers hebben we ook strategisch adviseurs in huis die u helpen om modelresultaten te vertalen naar beleid. 
 • Innovatief: omdat we continue willen verbeteren, investeren we ieder jaar ruim 5% van onze omzet in innovatie. Zo werken we o.a. aan het nog beter kunnen verwerken van nieuwe mobiliteitsconcepten in onze verkeersmodellen. 
 • Ondersteuning: naast inhoudelijke kennis bieden we u ook ondersteuning bij de overgang naar een nieuw verkeersmodel. We besteden tijd aan presentaties aan stakeholders en organiseren interne cursussen voor uw collega’s. 

Kies voor een toekomstbestendig verkeersmodel

Verzekerd zijn van een verkeersmodel dat helpt huidige én toekomstige beleidsvragen te beantwoorden? Ga met ons in gesprek.

Neem contact op met Bastiaan