Mijn passie ligt bij het creëren van leefbare ruimten. Om daar waar stedenbouw en verkeer elkaar raken vanuit de ruimte te ontwerpen en oplossingen te zoeken, zonder meteen te grijpen naar handboeken met richtlijnen en cijfers. Dat is misschien niet de gemakkelijkste weg, maar het daagt je wel voortdurend uit om na te denken over de basisprincipes van je vak.

Integrale ontwerpprocessen met een open dialoog tussen landschapsarchitect, stedenbouwkundige en verkeerskundige spreken mij dan ook het meeste aan. Ik sta in mijn kracht wanneer ik mag werken in interdisciplinaire teams. Ik ben dan ook goed inzetbaar als procesmanager. Door mijn ervaring met gebieds- en locatieontwikkeling kan ik over mijn eigen discipline heen kijken en de verbinding opzoeken. Of het nu gaat om strategische opgaven in masterplannen of gebiedsvisies, of om inrichting en ontwerp.

De specialistische kennis van mijn collega's voeg ik in begrijpbare taal toe aan interdisciplinaire teams. Voor mij is 1+1 namelijk geen 2, maar 3. Niet vreemd dus dat ik graag in groepsverband werk. Projecten zoals woningbouwlocaties Blaricummermeent en Kersenweide Odijk zijn projecten waar ik langdurig aan heb bijgedragen; van programma van eisen en masterplannen tot gebiedsuitwerkingen. Maar ook de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard in Utrecht was een uitdagende opgave om een drukke verkeersader met een lengte van 4,5 km naar een prettige leefbare boulevard te transformeren. 

De kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn werk als adviseur, breng ik ook graag over op anderen. Zowel intern binnen Goudappel als extern bij onder andere de NOVI Verkeersacademie, CROW en DTV geef ik regelmatig colleges. Het gaat daarbij niet zo zeer om het overdragen van kennis, maar vooral om het aanleren van vaardigheden. ‘Kijken, kijken, kijken, luisteren, luisteren, luisteren en zelf nadenken’, is wat ik altijd probeer mee te geven. De discussies die zo’n boodschap oplevert in de colleges en lessen die ik geef, houden mij zelf weer bij de les.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Nicole