Doe mee met ons onderzoek naar ervaringen met GOW30

Nieuws

9 mei 2023

30

Na onze eerdere samenwerking met DTV Consultants in het onderzoek naar het Nieuwe 30 en bij het opstellen van het Afwegingskader 30 km/h, slaan we opnieuw de handen ineen. Dit keer om ervaringen met de GOW30 gestructureerd te onderzoeken en om te leren van de eerste ervaringen. Heeft u als gemeente concrete plannen voor de herinrichting van één of meerdere straten naar een GOW30? Doe dan mee aan ons onderzoek!

Leren van eerste ervaringen

Verschillende gemeenten zijn bezig met het Afwegingskader 30 km/h en maken plannen voor het inrichten van straten als GOW30. Voorlopige aanbevelingen voor de inrichting van een GOW30 zijn recent gepresenteerd, maar definitieve richtlijnen zijn op korte termijn niet te verwachten. Het is daarom extra belangrijk om ervaringen te verzamelen en hiervan te leren. Dat kan alleen als we het samen doen!

Doe mee met ons onderzoek

We zijn daarom op zoek naar gemeenten met concrete plannen voor de herinrichting van één of meerdere straten naar een GOW30. Op deze straten willen we een voormeting en - na herinrichting - een nameting doen. Overal op dezelfde manier. 

Onze aanpak ziet er als volgt uit:

  1. Evaluatie: voor iedere aangemelde GOW30 voeren we een voor- en nameting uit waarbij we rijsnelheid, intensiteit en tevredenheid van fietsers en voetgangers onderzoeken.
  2. Kennisontwikkeling en uitwisseling: we analyseren de grote lijn van onze bevindingen, vergelijken met bestaande voorbeelden en organiseren minimaal twee keer een kennissessie met deelnemende gemeenten om resultaten te delen en ervaringen uit te wisselen.

Wat krijgt u bij deelname?

  • Een voor- en nameting
  • Een eigen overzicht van de meetgegevens van uw GOW30
  • Een jaarlijks tussenrapport met de nieuwe metingen
  • Een uitnodiging voor minimaal twee kennissessies

Kosten

De kosten voor het onderzoek worden gezamenlijk gedragen door Goudappel, DTV Consultants en de deelnemende wegbeheerders. De kosten voor deelname (incl. voor- en nameting) voor wegbeheerders zijn € 8.000,- exc. btw per weg/meetlocatie, uitgaande van minimaal 8 deelnemers.

Alle informatie is ook te lezen in deze brochure.

De voordelen van meedoen:

  • U hoeft zelf geen evaluatieplan te schrijven;
  • U kunt uw straat vergelijken met andere straten;
  • U werkt mee aan kennisontwikkeling voor heel Nederland;
  • U leert van de ervaringen van andere wegbeheerders.

Vragen of direct opgeven voor dit onderzoek?

Neem contact op met Rico Andriesse via 06 20 61 16 45 of randriesse@goudappel.nl.

Mail Rico

Meer weten over het Nieuwe 30?

Lees hier hoe je het Nieuwe 30 kunt invoeren