“Het Nederlands Loopstromenmodel helpt bij een enorm palet aan beleidsvragen” 

Interview

voetganger

Steeds meer beleidsmakers willen de voetganger een grotere rol geven in mobiliteitsbeleid. Goed nieuws voor het klimaat, de leefbaarheid in steden en de gezondheid van mensen. De voetganger op één zetten kan echter niet zonder data – en die ontbrak nog. Adviseurs Dennis van Sluijs, Samir Ajanovic en Tom Thomas vertellen hoe ze dat probleem oplossen.

Voetganger ‘ondergeschoven kindje’ van alle modaliteiten 

Dennis van Sluijs (adviseur mobiliteit & ruimte): “We zien dat beleidsmakers echt het belang van de voetganger zijn gaan inzien. Lopen krijgt in veel mobiliteitsplannen prioriteit, ook door de opkomst van het STOMP-principe (plannen volgens de prioritering Stappen, Trappen, Ov, Mobility-as-a-Service, Privéauto).”  

Maar de voetganger daadwerkelijk prioriteit geven, kan niet zonder inzicht in hoeveel mensen lopen, waar en waarom daar. Samir Ajanovic (adviseur parkeren & locatieontwikkeling): “Al jaren bestaan die inzichten voor andere modaliteiten, zoals auto’s, fietsers en ov. Voor de voetganger was hiervoor nog geen landelijke databron of model beschikbaar.” 

Eerste landelijk dekkende model dat metingen combineert met tellingen 

En dus gingen de twee met een team van collega’s aan de slag met een oplossing: het Nederlands Loopstromenmodel. Hiermee brengen we in beeld: 

  • Hoe voetgangers zich verspreiden over een bepaald gebied 

  • Waar de hoofdstromen zich bevinden 

  • Hoeveel voetgangers dagelijks een wegvak gebruiken 

  • Welk motief voetgangers hebben: wonen, werken, onderwijs, winkelen of recreatie 

Het is het eerste landelijk dekkende model dat gemeten verplaatsingen combineert met voetgangerstellingen. Zowel in drukke als minder drukke gebieden geeft het model goede schattingen van de huidige situatie. Daarbij kan ‘gefilterd’ worden op attractiepunten zoals stations, zodat alleen de loopstromen van en naar het station weergegeven worden. Met het model is het ook mogelijk om toekomstige effecten inzichtelijk te maken - bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe arbeidsplaatsen en woningen.  

Loopstromenmodel_interview.png

Dennis van Sluijs, Samir Ajanovic en Tom Thomas - alle drie betrokken bij het Nederlands Loopstromenmodel

Data uit het Nederlands Verplaatsingspanel 

Het model gebruikt data uit het Nederlands Verplaatsingspanel (een initiatief van Dat.mobility (onderdeel van Goudappel), Mobidot en Verian/Kantar Public), dat inzicht geeft in de verplaatsingen en het gedrag van 10.000 Nederlanders.  

Tom Thomas (als modelinnovator verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Loopstromenmodel): “Daar waar veel NVP-data beschikbaar is, is het NVP leidend. Op andere plekken is het basismodel leidend (een model dat ontwikkeld is aan de hand van functies (bijvoorbeeld wonen en winkelen) en bezoekersaantallen, verdeeld over een netwerk). Dat maakt het een hybride model dat op netwerkniveau gedetailleerd inzicht geeft in voetgangersaantallen. Die combinatie van landelijke dekking en een hoog detailniveau in steden, stationsgebieden en winkelcentra maakt het een uniek model.” 

"Wanneer je weet waarom iemand ergens loopt, kun je de inrichting van de openbare ruimte hierop laten aansluiten."

Dennis van Sluijs

Inzicht in voetgangersbewegingen en motieven 

De inzichten uit het model hebben grote toegevoegde waarde voor beleidsmakers op het gebied van mobiliteit, openbare ruimte en sociale zaken. Samir: “Het model helpt bij een enorm palet aan beleidsvragen. Zo kunnen we netwerkkaarten maken over waar de voetganger loopt en data-analyses uitvoeren. En we kunnen voorspellingen doen over toekomstig gebruik.”

We gebruiken het model ook voor advies over hoe loopstromen zijn te beïnvloeden. Dennis: “Wanneer je weet waarom iemand ergens loopt, kun je de inrichting van de openbare ruimte hierop laten aansluiten. Dat is ook waardevol voor centrummanagers en mensen werkzaam bij ov-bedrijven – als je weet hoe en hoeveel mensen ergens lopen, kun je hier bewegwijzering op aanpassen. En inzicht in voetgangersstromen van, naar en in een station helpt om knelpunten aan te pakken.”

Ook inzicht in de voetganger?

Het Nederlands Loopstromenmodel geeft inzicht in de bewegingen en motieven van voetgangers en hoe deze te beïnvloeden.

Lees hier hoe

Oplossing

Voetgangers in Amsterdam