STOMP ordeningsprincipe: de mens centraal

Om slimme mobiliteitsoplossingen een integraal onderdeel uit te laten maken van stedenbouwkundig plannen, moet er vroeg in het proces aandacht voor zijn. Met het STOMP ordeningsprincipe zetten we de mens centraal bij gebiedsontwikkeling.

STOMP ordeningsprincipe

Met het STOMP ordeningsprincipe geven we prioriteit aan meer duurzame vormen van mobiliteit (lopen, fietsen en ov) en minder prioriteit aan minder duurzame mobiliteitsvormen (zoals de auto). Zo zorgen we voor bereikbare en leefbare gebieden.

  Het STOMP principe passen we toe door in elke fase van planvorming telkens vijf opeenvolgende stappen te doorlopen:

  1. Stappen: hoe zorgen we voor een gebied met voorzieningen op loopafstand? En hoe zorgen we voor aantrekkelijke looproutes en verblijfsruimtes voor verschillende doelgroepen?
    
  2. Trappen: hoe zorgen we ervoor dat voorzieningen bereikbaar zijn met de fiets? Hoe zorgen we voor directe en comfortabele fietsroutes? 
    
  3. Openbaar vervoerhoe sluiten we het nieuwe gebied aan op het OV-netwerk? Kunnen we OV-voorzieningen en gebiedsfuncties combineren?
    
  4. Mobility as a Servicewelke mobiliteitsdiensten bieden we aan? Komen er hubs, en waar? Welke vormen van MaaS bieden we aan?
    
  5. Privéautomoet het gebied bereikbaar zijn voor privéauto's? En op welke manier? Wat betekent dat voor parkeervoorzieningen?
  STOMP orderingsprincipe

  Visualisatie van de stappen in het STOMP ordeningsprincipe

  Door bij iedere fase van de planvorming alle vijf de stappen te doorlopen, ontstaat inzicht in de wensen en vraagstukken voor iedere modaliteit. Het resultaat vormt vervolgens samen een integraal beeld van de gebiedsontwikkeling. In veel gevallen kunnen de verschillende modaliteiten naast elkaar een plek krijgen maar soms zijn doordachte keuzes nodig om iedere modaliteit de juiste plek te geven. 

  MobiliteitsProgramma van Eisen

  We gebruiken het STOMP principe regelmatig als leidraad voor het ontwikkelen van MobiliteitsProgramma's van Eisen (MpvE), een aanzet richting een mobiliteitsconcept in een nieuw te ontwikkelen gebied. Lees hier onze 5 tips voor een ijzersterk MobiliteitsProgramma van Eisen.

  Benieuwd hoe we het STOMP principe toepassen?

  Met het STOMP principe geven we slimme en schone mobiliteitsoplossingen de juiste plek in gebiedsontwikkelingen.

  Lees hier hoe