Verkeers- en mobiliteitsplannen

Verkeersplan

Verbindend, dat moet een planproces zijn, met gedegen inhoud. Goudappel is marktleider voor mobiliteitsgerelateerde plan- en ontwerpprocessen voor provincies, regio’s, waterschappen, projectontwikkelaars en gemeenten. Dat is altijd maatwerk, met couleur locale en de aanpak en vorm die in uw situatie effectief is. Samen zorgen we voor plannen met visie én uitvoeringskracht.

Lange termijn plannen én inspelen op de dag van vandaag

Wij verbinden de beleidsvelden economie, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en milieu in onze plannen. Mobiliteit is geen sectoraal maar integraal vraagstuk, het dient altijd bredere maatschappelijke doelen. Het gaat om actualiteit in een duurzaam beleidskader of strategie. Wij hebben een antwoord gevonden op de paradox van lange termijn plannen en het kunnen inspelen op de ontwikkelingen van vandaag. Dat geldt voor zowel vanuit beleid geïnitieerde projecten, als voor urgente verkeersgerelateerde vraagstukken binnen uw gemeente, regio, wijk of bouwplan. Vorm volgt daarbij functie, want de juiste inhoud moet ook ‘landen’.

Lokale eigenheid en regionale inpassing

Ieder gebied heeft haar eigen unieke kwaliteiten en opgaven. Die eigenheid willen we behouden in onze advisering, en het liefst nog extra versterken. Als marktleider hebben we het voordeel van regionaal overzicht: ruimtelijk, demografisch en bestuurlijk. Kiezen voor Goudappel betekent toegang tot een schatkamer aan regionale en historische referentiekennis. We zijn snel ingewerkt en weten waar extra opletpunten kunnen zitten. Zo behalen we binnen budget meer resultaat.

In 4 stappen een 'Sustainable Urban Mobility Plan' (SUMP) opstellen

Het opstellen van een SUMP leidt tot een duurzaam mobiliteitsbeleid en is naar verwachting verplicht vanaf 2027. Wij helpen u in 4 stappen bij het opstellen en implementeren van een SUMP.

Ontdek hoe

Oplossing

Gedrag en onderzoek

De mobiliteitstransitie

Juist vanwege de wens te sturen op brede maatschappelijke doelen en innovaties in de verkeers- en vervoerswereld, staat Nederland voor een mobiliteitstransitie. Bij onze advisering binnen verkeer- en mobiliteitsplannen is dit daarom ook het belangrijkste inhoudelijke thema. Hoe sturen we op meer gebruik van actieve mobiliteit, minder auto, en zorgen we zo voor een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen? Als kennisleider beschikken we over alle state-of-the-art kennis om in te spelen op alle belangrijke (maatschappelijke) thema’s van dit moment. Denk aan het nieuwe 30verkeersveiligheid, elektrisch rijden, deelmobiliteit maar ook een actueel thema als sociale inclusiviteit.

Bruggen slaan

Woningbouwplannen kunnen simpelweg niet worden gerealiseerd zonder passende mobiliteitsoplossingen. Dat vergt een integrale blik vanuit twee ‘werelden’. Steeds vaker worden deze twee werelden samengebracht. Vaak gaat dat goed, maar soms is ook onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, en hoe beide ‘werelden’ elkaar kunnen versterken. In onze advisering slaan we bruggen: tussen beleidsvelden, tussen beleid, projecten en beheer, tussen gemeente en regio, én tussen overheid en burger. We zien een planningsproces bij uitstek als kans om interactie tot stand te brengen en samen tot gemeenschappelijke inzichten en einddoelen te komen.

Flexibel de juiste specialismen inschakelen

Goudappel biedt de juiste expertise op het juiste moment. Aan het begin van een planproces is immers niet altijd precies duidelijk welke externe expertise nodig zal zijn. Met onze breedte, diepte en omvang zijn wij als geen ander in staat snel te schakelen tussen collega’s, zonder de overhead en vertraging van een extra aanbesteding.

Inzicht in de omzeteffecten van verkeersingrepen

Maak onderbouwde én gedragen keuzes voor groene, leefbare en vitale winkelgebieden met het Koopstromenmodel.

Bekijk hoe

Oplossing

Koopstromenmodel

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeer- en mobiliteitsplannen.

Neem contact op met Floris