In 7 stappen effectief beleid voor deelmobiliteit

Whitepaper

deelmobiliteit whitepaper

Deelmobiliteit is een veelbelovend middel voor de belangrijkste stedelijke uitdagingen van vandaag. Het belooft een lagere parkeerdruk, CO₂-reductie en betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarmee draagt het bij aan maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid en het vergroten van de brede welvaart. Maar een succesvolle inzet is complex en vraagt om kennis.

Effectief beleid maken voor deelmobiliteit

Als beleidsmaker levert deelmobiliteit vaak uitdagingen op. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van deelmobiliteit op de parkeervraag? Hoe ontwikkel ik goed beleid voor deelmobiliteit? En hoe richt ik de samenwerking in met private deelmobiliteitsaanbieders?

Om te helpen bij die uitdagingen, hebben we onze belangrijkste inzichten (incl. een 7 stappenplan) verzameld in een whitepaper. Hierin staan we stil bij:

  • De verschillende vormen van deelmobiliteit
  • Het ontwikkelen van beleid rondom deelmobiliteit
  • Wat een succesvolle inzet van deelmobiliteit oplevert
  • Belangrijke aandachtspunten bij de invoering van deelmobiliteit

Download het whitepaper via onderstaand formulier