SUMP-trainingsprogramma in EU-landen

Project

eu sump capacity building

De EU werkt aan beleidsmaatregelen om duurzame mobiliteit te stimuleren. Naar verwachting is het voor 424 Europese urban nodes (stedelijke knooppunten aan het Europese transportnetwerk) een vereiste om vanaf 2027 te beschikken over een duurzaam stedelijk mobiliteitsplan (SUMP). Om de SUMP-kennis van beleidsmakers te vergroten, start de EU een ondersteuningsprogramma voor steden en nationale overheden. Als onderdeel van een consortium onder leiding van TRT, heeft Goudappel de opdracht gekregen om dit SUMP-trainingsprogramma in meerdere EU-landen te implementeren.

Over SUMP

Een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) is een strategisch plan voor duurzame mobiliteit dat voldoet aan de EU-richtlijnen. Belangrijke aspecten van een SUMP zijn het monitoren en evalueren van de voortgang naar duurzaamheidsdoelen.

Lees hier meer over SUMP

Over het project

In samenwerking met TRT, DTV Consultants, TREDIT, TIS, Stratec en Eurocities, organiseren we de komende 2 jaar meer dan 20 trainingen en workshops. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  •  SUMP-training gericht op stedelijke omgevingen: inclusief SUMP-methodologie, strategische planning, organisatorische aspecten, klimaatverandering, milieuoverwegingen, betrokkenheid van belanghebbenden, communicatie en promotie, vraaganalyse, ruimtelijke planning, vrachtvervoer en logistiek, innovatie, verkeersveiligheid en sociale integratie.
  • Training gericht op het implementeren van de SUMP-werkwijze: SUMP-ondersteuningsprogramma's (NSSP), EG-richtlijnen, gastsprekers, vraag- en antwoordsessies, systemische barrières, nationale wetgeving, financiële steun voor SUMP, SUMP-platforms, SUMP-richtlijnen en monitoring en evaluatie op nationaal niveau.

De trainingen worden gegeven door 4 experts, waaronder Christiaan Kwantes (mobiliteitsstrateeg bij Goudappel). De experts worden ondersteund door een groep van andere deskundigen.

 

Versterken van de uitvoering en het besturen van SUMP

Het doel van dit project is om de technische en beleidsmatige kennis en ervaring van SUMP's van beleidsmakers te verbeteren en daarmee de implementatie van SUMP's op stedelijk en regionaal niveau makkelijker te maken. Dat draagt weer bij aan de Europese implementatie van SUMP.

 

Opdrachtgever: Europese Investeringsbank (EIB)
Jaar: 2023 – heden

Leer meer over SUMP

Een SUMP is een geïntegreerd plan om de mobiliteit in een stad of regio te verduurzamen, zodat mobiliteit bijdraagt ​​aan de leefbaarheid van het gebied.

Lees meer

Oplossing

Gedrag en onderzoek