Inzicht in beloopbaarheid wijk of straat met looptool

Project

Looptool

Lopen draagt op allerlei manieren bij aan maatschappelijke doelen, die ook op nationaal niveau van belang zijn. Het is niet alleen goed voor de gezondheid, maar lopen zorgt ook voor een prettigere leefomgeving en sociale verbondenheid. Om lopen te stimuleren, is de aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige looproutes randvoorwaardelijk. Om daar inzicht in te geven, ontwikkelden we - in opdracht voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - de looptool: een quick-scan van de beloopbaarheid van een wijk of straat.

Bijdrage aan hogere doelen

Lopen draagt bij aan verschillende (beleids)doelen en positieve effecten. Denk aan de mobiliteitstransitie, het welzijn van mensen, de economische vitaliteit van steden en meer ruimte voor verblijven.

Doelen voetganger

Doelen waar lopen aan bijdraagt

Inzicht in kansen voor verbeteringen

Om deze potentie te verzilveren, is het wel nodig om inzicht te krijgen in beloopbaarheid en mogelijke verbeteringen. Daarom ontwikkelden we de looptool: een quick-scan methode om beloopbaarheid te meten. Niet alleen geeft de looptool inzicht in beloopbaarheid, de tool doet ook suggesties voor verbeteringen van hoogwaardige looproutes.

Hoe werkt de looptool?

Door het invullen van een dertigtal meerkeuzevragen genereert de tool een score voor de beloopbaarheid van de betreffende wijk of straat voor elk van de vijf indicatoren. Hiermee wordt op een eenvoudige en duidelijke manier zichtbaar bij welke indicator of indicatoren de meeste winst te behalen valt. Is bijvoorbeeld de omgeving wel aantrekkelijk, maar mist er een voetpad van voldoende breedte? Dan is de basis (fundament) en de toegankelijkheid niet op orde, maar is de route wel aantrekkelijk.

De suggesties voor verbeteringen zijn gebaseerd op de vijf indicatoren uit de voetgangersbehoeftepiramide (zie afbeelding hieronder).

Voetgangerspiramide

De voetgangersbehoeftepiramide

Voor iedereen beschikbaar

De looptool wordt beschikbaar gesteld aan iedereen. Het kan ervaringsdeskundigen en bewoners helpen om problematiek in hun wijk aan te kaarten en tegelijkertijd geeft het gemeenten houvast om stappen te maken in de vormgeving van goede voetpaden.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jaar: 2022

Download de looptool gratis via deze link

Inzicht nodig in voetgangersstromen?

Het Nederlands Loopstromenmodel geeft inzicht in de bewegingen en motieven van de voetganger en een aanpak hoe deze te beïnvloeden.

Lees hier hoe

Oplossing

Voetgangers in Amsterdam