Jeroen Loijen

Jeroen Loijen

adviseur mobiliteit & ruimte

In mijn inmiddels tien jaar bij Goudappel heb ik gewerkt aan een breed palet aan projecten in het verkeerskundig domein. Vaak met een accent op het thema fiets en met een wat meer strategische en beleidsmatige component. In die rol ben ik namelijk het sterkst.

Een belangrijk deel van mijn werk de laatste jaren bestond uit het onderzoek naar en het uitvoeren van het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan in de vier grootste gemeenten van ons land. In de uitwerking van die maatregel komt kennis uit allerlei disciplines van ons werkveld bij elkaar. Denk aan kennis rondom fiets, verkeersveiligheid en de inrichting van de openbare ruimte maar ook rondom de juridische houdbaarheid van een maatregel, participatie van stakeholders en bestuurlijke besluitvorming.

Mijn toegevoegde waarde in deze (maar ook in andere) projecten is het inbrengen van verkeerskundige kennis en het op basis daarvan geven van strategische en bestuurlijke adviezen, rekening houdend met de dynamiek van de organisatie, van stakeholders en van het bestuur.

Het mooie aan werken bij Goudappel is de afwisseling. Zowel afwisseling van de fysieke omgeving waarvoor je de opdracht uitvoert als afwisseling van verschillende opdrachtgevers met wie je samen tot mooie, nieuwe plannen komt om onze leefomgeving weer een stukje mooier te maken.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Jeroen