Walking Minute Map: stimuleer lopen in uw gemeente of gebied

Oplossing

Walking Minute Map Goudappel website.png

Voor veel bestemmingen is lopen een prima alternatief voor de auto, bus of fiets. De uitdaging is om bewoners of bezoekers hiervan te overtuigen. De Walking Minute Map (ook wel loopminuten- of looptijdkaart) helpt. Deze visuele kaart toont in één oogopslag het aantal loopminuten en de afstand tussen relevante bestemmingen in uw gemeente of gebied en helpt zo om lopen te stimuleren.

In één oogopslag inzicht in loopafstand tussen bestemmingen

Een Walking Minute Map is een visuele kaart die de afstand tussen belangrijke bestemming visueel weergeeft op twee manieren:

 • Het aantal minuten dat het kost om van het ene naar het andere punt te lopen
 • De afstand in meters tussen de verschillende bestemmingen

Zo geeft het in één oogopslag inzicht in de loopafstand tussen bestemmingen – die in de praktijk vaak korter zijn dan gedacht.

Walking Minute Map Goudappel

Voorbeeld van een Walking Minute Map voor Amersfoort

Toepassingen van de Walking Minute Map

Zo’n kaart is in meerdere situaties een geschikt middel om lopen te stimuleren:

 • Voor gemeenten om bewoners en bezoekers te stimuleren te lopen tussen bestemmingen (en het visueel weergeven van beleidsplannen)
 • Voor toerismebureaus om toeristen en andere bezoekers te informeren over de nabijheid van toeristische bestemmingen en voorzieningen
 • Voor vervoerders om bezoekers te informeren over de nabijheid van relevante bestemmingen vanaf stationsomgevingen en ov-knooppunten

Bij Goudappel ontwikkelden we een snelle en kosteneffectieve methode om in 3 stappen Walking Minute Maps te maken.

In 3 stappen een Walking Minute Map maken

 1. Doel vaststellen

  Samen bepalen we het doel van de kaart: waarom maken we een Walking Minute Map? Voor welke doelgroep(en)? En wat willen we dat ze hiermee doen?

 2. Input bepalen

  We bepalen de input voor de kaart: welke bestemmingen willen we verbinden op de kaart? We houden hierbij rekening met de lokale situatie.

 3. Kaart creëren

  Vanuit de gekozen input creëren we de Walking Minute Map. We gebruiken hiervoor een door onszelf ontwikkelde snelle en kosteneffectieve methode (deels gebaseerd op AI). We passen de lay-out van de kaarten aan op uw wensen.

Vervolgadvies

Na oplevering kunnen we ook meedenken over het gebruik van de Walking Minute Map en eventuele vervolgstappen, zoals het ontwikkelen van een volwaardig voetgangersnetwerk of het inzichtelijk maken en beïnvloeden van voetgangersstromen in een bepaald gebied.

Geïnspireerd door Ruimte voor Lopen

De inspiratie van onze Walking Minute Map komt van het Platform Ruimte voor Lopen, dat als doel heeft ruimte te creëren voor lopen in beleid en de openbare ruimte. Goudappel is sinds 2022 verbonden aan dit platform en de gelijknamige City Deal.

  Waarom kiezen voor een Walking Minute Map van Goudappel

  • Onze methode voor het maken van Walking Minute Maps is snel en betaalbaar, omdat we gebruik maken van de mogelijkheden van artificial intelligence (AI). U heeft al uw eigen Walking Minute Map vanaf €1.250,-.
  • We kunnen Walking Minute Maps maken voor iedere locatie ter wereld, rekening houdend met specifieke wensen en de lokale situatie.
  • Vanuit onze kennis en ervaring over lopen, kunnen we de loopminutenkaarten niet alleen maken, we adviseren u ook welke input het meest geschikt is.
  • We helpen u ook graag met andere loop gerelateerde vragen - we hebben kennis in huis van alle aspecten van lopen: van het modelmatig analyseren en simuleren van voetgangersstromen tot het prioriteren van voetgangers in beleid, ontwerp en verkeersregelingen.
  • Als partner van de City Deal Ruimte voor Lopen gebruiken we inzichten uit de praktijk bij de doorontwikkeling van de Walking Minute Map

  Interesse in uw eigen Walking Minute Map?

  We vertellen u graag over de mogelijkheden voor uw gemeente of gebied. Neem vrijblijvend contact op met Dennis van Sluijs (adviseur mobiliteit & ruimte).

  Neem contact op met Dennis