Handboek: "De ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk"

De voetganger komt de laatste jaren steeds meer onder de aandacht bij stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en beleidsmakers. Echter ontbreken er nog altijd handvatten om in te spelen op de wandelmotieven van de voetganger. Daarom ontwikkelde Dennis van Sluijs (adviseur mobiliteit & ruimte bij Goudappel) een handboek voor de ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk. 

Handboek voetganger

‘De voetganger’ bestaat niet: doelgroepen, eisen en wensen

‘De voetganger’ bestaat niet, want iedere voetganger heeft andere behoeften en eisen tijdens het lopen. Niet alleen vanuit de behoeften en eisen, maar ook vanuit het motief en de persoonlijke eigenschappen zijn verschillende typen voetgangers te onderscheiden.

Om te kunnen toetsen welke typen voetgangers dezelfde behoeften en eisen hebben, is in het handboek voor elk type voetganger bepaald welke omgevingskenmerken op de loop- en wandelroute aanwezig moeten zijn. Elk omgevingskenmerk beïnvloedt namelijk de beleving van een bepaald type voetganger.

Opbouw van het stedelijke loop- en wandelnetwerk

Op basis van verschillende typen voetgangers en de behoeften en eisen per type voetganger, is de structuur van het stedelijke loop en wandelnetwerk opgesteld. Het stedelijke loop- en wandelnetwerk kent in deze structuur vijf soorten zones:

 • Centrumzone
 • Speelzone
 • Schoolzone
 • Rustzone
 • Zorgzone

Daarnaast kent het stedelijke loop- en wandelnetwerk drie soorten netwerken:

 1. Basisnetwerk: makkelijk, snel en toegankelijk loop- en wandelnetwerk
 2. Plusnetwerk: hoogwaardig toegankelijk loop- en wandelnetwerk (o.a. naar belangrijke voorzieningen)
 3. Groen-: groen loop- en wandelnetwerk

Vijf basisstappen voor het toepassen van het stedelijke loop- en wandelnetwerk

Het uitgangspunt is dat elke stad of dorp stedelijke loop- en wandelroutes heeft. Via deze routes moeten de hierboven genoemde zones ontsloten worden. Door de routes en zones te combineren, ontstaat een volwaardig loop- en wandelnetwerk. Daarvoor onderscheiden we vijf basisstappen:

 1. Breng het basisnetwerk in kaart
 2. Bepaal de zones
 3. Ontwerp het plusnetwerk
 4. Ontwerp het groennetwerk
 5. Breng alles samen en maak zo het stedelijke loop- en wandelnetwerk compleet
Lees meer over hoe we inzicht geven in voetgangersbewegingen
Handboek netwerken en zones

Visualisatie van de verschillende soorten zones en netwerken

Bekijk het handboek

In het handboek gaan we verder in op wat er nodig is voor het ontwikkelen van het stedelijke loop- en wandelnetwerk. We stellen het inkijkexemplaar voor iedereen beschikbaar. Het hele handboek bekijken? Neem contact op met Dennis van Sluijs.

Bekijk het inkijkexemplaar

Het hele handboek bekijken?

Dennis van Sluijs vertelt u graag meer over de ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk en hoe het handboek hierbij kan helpen.

Neem contact op met Dennis