Zaans Mobiliteitsplan

Steeds meer mensen wonen en werken in Zaanstad. Zo staat de gemeente voor een bouwopgave van 20.000 woningen en is de verwachting dat het aantal inwoners de komende twintig jaar groeit naar 200.000. Hoe zorgt Zaanstad ervoor dat de stad bereikbaar en leefbaar blijft? En hoe verdeelt de gemeente hierbij de ruimte voor voetgangers, fietsers en auto’s? De afgelopen twee jaar mocht Goudappel een belangrijke bijdrage leveren aan het Zaans Mobiliteitsplan. Hiermee kiest de gemeente voor een toekomst waarin slimme en duurzame mobiliteit een belangrijke rol speelt.

“Het nieuwe Zaanse Mobiliteitsplan is onze leidraad voor de komende 20 jaar waarin ruimte en (slimme vormen van) mobiliteit bij elkaar komen”

Gerard Slegers (wethouder Mobiliteit, gemeente Zaanstad)

Wat hebben we gedaan?

Vanuit de omgevingsvisie ontstond de vraag om de mobiliteitsvisie te actualiseren. De doelen en ambities uit de omgevingsvisie dienden hierbij voor ons als leidraad om na te denken over (duurzame) mobiliteit in de gemeente. Zaanstad is een grote, diverse gemeente met verschillende kernen (ieder met hun eigen karakter). Het opstellen van een mobiliteitsplan voor zo’n gemeente is dan ook veel meer dan alleen visievorming. Het draait ook om participatie en betrokkenheid van alle partijen. De omvang en de lange doorlooptijd droegen daarnaast bij aan de extra dynamiek van dit project. Daarnaast maakten we gebruik van alle disciplines binnen Goudappel. Naast het vaste kernteam werkten namelijk ook onze parkeer-, data-, milieu-, ov- en modelspecialisten mee aan het Zaans Mobiliteitsplan.

Het Zaans Mobiliteitsplan: belangrijke rol voor duurzame mobiliteit

Om te zorgen voor gezamenlijk begrip en kennis van de plannen, werden meerdere informerende sessies met de Raad gehouden. Met grote betrokkenheid, maar ook enige verdeeldheid stemde de Raad op 16 september 2021 in met het Zaans Mobiliteitsplan. Met dit plan kiest de gemeente voor een duurzame mobiliteitstransitie. Om de mobiliteitstransitie mogelijk te maken, wordt een Mobiliteitsfonds opgezet. Hieronder beschrijven we de belangrijkste thema’s uit het plan.

Zaanstad

Rekening houden met unieke kernen Zaanstad

Zaanstad is een unieke gemeente door de verschillende kernen, ieder met hun eigen karakter. Daarom kiest de gemeente voor een zonering die hierbij past. Per plek wordt gekeken naar de best passende vervoerswijze en hoe deze zo aantrekkelijk mogelijk kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld het centrumgebied waar de voetganger centraal staat, maar ook de meer landelijke gebieden waar de auto juist belangrijk is.  

Meer ruimte voor fietsen, lopen en openbaar vervoer

De Zaankanter blijft vrij om te kiezen met welk vervoersmiddel hij of zij zich wil verplaatsen, maar lopen, fietsen en het openbaar vervoer worden wel aantrekkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld door in te zetten op veilige en aantrekkelijke fietsroutes, kortere wachttijden bij verkeerslichten en spoorovergangen.

Snelle verbinding met Amsterdam

De regio Amsterdam groeit ontzettend hard. Daardoor groeit ook Zaanstad. Door in te zetten op sterke en snelle openbaar vervoer- en fietsverbindingen richting Amsterdam, kunnen de twee gemeentes elkaar versterken.

De Zaan beter benutten

De Zaan maakt Zaanstad uniek. Naast nog meer goederenvervoer over water, zet gemeente ook in op personenvervoer over water. In eerste instantie gericht op toerisme, maar ook voor forenzen naar Amsterdam.

Duurzame mobiliteit stimuleren

De verschillende kernen worden versterkt met levendige stads- en dorpserven waar veel ruimte is voor duurzaam vervoer. Verder worden zero emissie zones ingesteld voor bestel- en vrachtvoertuigen in de kernwinkelgebieden van Zaandam, Krommenie en Wormerveer. Daarnaast werkt de gemeente samen met bedrijven aan hubs voor stadslogistiek. Deelmobiliteit wordt gestimuleerd.

Zaans Mobiliteitsplan kaart

De belangrijkste routes in Zaanstad

“We zijn erg trots op het nieuwe Zaanse Mobiliteitsplan. Het is een leidraad voor de komende 20 jaar waarin ruimte en (slimme vormen van) mobiliteit bij elkaar komen. En dat is echt nodig als je bijvoorbeeld kijkt naar de landelijke en regionale opgaven op het gebied van klimaat en woningbouw. De bijdrage van Goudappel aan het Mobiliteitsplan is van grote waarde geweest.”

Gerard Slegers (wethouder Mobiliteit, gemeente Zaanstad)

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Jaar: 2021