Eenvoudig gezegd streef ik naar naar kwalitatief hoogwaardige mobiliteitsoplossingen, waarin belangen van meerdere actoren samenkomen.

Voor mij zijn dat mobiliteitsoplossingen die optimale condities scheppen: voor een vitale ruimtelijk-economische ontwikkeling, voor kwaliteit in de openbare ruimte en voor een leefbare woonomgeving. Het gaat dan zowel om stedelijke mobiliteitsplannen als om plannen voor de OV-structuur in metropolitane regio’s. In onder andere Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Zaanstad en Enschede heb ik op die wijze integrale mobiliteitsplannen mogen maken die veel impact hebben gehad.

Mijn rol in een team laat zich typeren door termen als enthousiasme, vakkennis, analyse, samenbindend vermogen en creativiteit. Samenwerken in een creatief en vruchtbaar proces met een mooi bestuurlijk besluit als resultaat; dat is mijn passie. Gedurende mijn loopbaan is er naast de inhoud ook steeds meer aandacht gekomen voor het ambtelijke en bestuurlijke proces dat achter de besluitvorming schuilgaat, en de behoefte aan adequate informatie daarbij. Door mijn ervaring met integrale planvormingsprocessen is de inrichting en vormgeving van dat proces daarmee ook één van mijn kernkwaliteiten geworden. Ik help klanten dan ook graag bij de inrichting van het integrale en interactieve plan- en beleidsproces.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Bas

Of lees ons whitepaper: