Strategische mobiliteitsvraagstukken

Bij mobiliteitsvraagstukken zoals doorstromingsknelpunten, is de eerste reflex om snel een praktische oplossing te vinden: we voegen een extra rijstrook of verkeerslichten toe. Maar infrastructuur bijbouwen of aanpassen is duur, en het wordt betaald met gemeenschapsgeld. Bovendien gaan wegen, fietspaden, rails, tunnels en bruggen lang mee. Het is dus zaak om aan de voorkant de juiste afweging te maken, met het oog op de langere termijn. Niet alleen de dingen goed doen, maar allereerst de goede dingen doen. En dat doen we samen met u.

mobiliteitsvraagstukken

Samenwerken op basis van gedeelde belangen

Allereerst gaan onze adviseurs het gesprek met opdrachtgever en stakeholders aan: wie heeft welke belangen? Wij zoeken vervolgens naar gemeenschappelijkheid in deze belangen. Dit vormt de basis voor gezamenlijk handelingsperspectief. Anders gezegd: waar de partijen elkaar kunnen vinden in gedeelde belangen, daar ontstaat ook positieve energie om samen te handelen.

De juiste vragen stellen voor het complete plaatje

Onze adviseurs werken vanuit het grotere plaatje. Daarvoor duiken we ook de cijfers in. Wat is de diepere oorzaak van een mobiliteitsvraagstuk? Bij filevraagstukken is het bijvoorbeeld nodig te onderzoeken om welke doelgroepen het eigenlijk gaat. Is er misschien sprake van doorgaand autoverkeer, dat je eigenlijk niet eens op deze plek zou willen hebben? 

Integrale oplossingen vergroten het draagvlak

Bij het ontwikkelen van oplossingen benaderen wij mobiliteit als onderdeel van brede welvaart. Met andere woorden, verkeersingrepen moeten altijd meerdere doelen tegelijk dienen. We streven naar een duurzamere, gezondere en veiligere leefomgeving voor iedereen, en dus naar een eerlijke verdeling van mobiliteit en naar het zo duurzaam mogelijk inrichten van mobiliteit. Zo weten we dat we de juiste dingen doen. Bijkomend voordeel is dat ook stakeholders die verder van het mobiliteitsvraagstuk afstaan, het nut gaan inzien van voorgestelde maatregelen. We laten immers zien dat een maatregel meerdere doelen dient. Zo vergroten we het maatschappelijk draagvlak, én ontstaan er meer mogelijkheden voor cofinanciering van maatregelen.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van strategische mobiliteitsvraagstukken.

Neem contact op