Als senior adviseur mobiliteit en ruimte richt ik me op strategische beleidsontwikkeling op het raakvlak van ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuurontwikkeling op stedelijke/regionale schaal.

Denk aan (onder andere) structuurvisies, integrale gebiedsontwikkeling, locatiebeleid, knooppuntontwikkeling, netwerkvisies, openbaar vervoerstudies en duurzame mobiliteit.

Maar stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkelaars kijken soms anders naar de wereld dan verkeerskundigen. Mijn kracht is om die twee werelden met elkaar te verbinden en te zoeken naar integrale oplossingen die bijdragen aan het ontwikkelen van aantrekkelijke en duurzame steden voor iedereen.

Ik ben gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en breng van huis uit een scherpe analytische blik mee. Ik vind het leuk om complexe materie hanteerbaar te maken voor beleid zonder daarbij de analyse geweld aan te doen. Ook houd ik niet van een standaard aanpak: ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe invalshoeken, methoden en data om meerwaarde te creëren voor opdrachtgevers.

Ik heb een goed oog voor het verbinden van belangen, waarbij ik vanuit een gedeelde inhoudelijke doelstelling / probleembesef samen met de opdrachtgever probeer te komen tot oplossingen en maatregelen die voor iedereen werken. Hierbij vind ik het belangrijk om niet alleen te kijken naar hoe we het verkeer zelf beter kunnen organiseren, maar vooral te kijken naar hoe mobiliteitsbeleid kan bijdragen aan de brede welvaart in een gebied.

Daarnaast vind ik dat we in ons vak meer oog moeten hebben voor de sociale kant van ons werk en de ongelijke kansen die ons mobiliteitssysteem met zich meebrengt. Samen met collega’s binnen en buiten Goudappel probeer ik dit thema dan ook op de kaart te zetten.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Thomas

Zo pakken we samen mobiliteitsongelijkheid aan

Welke groepen hebben verminderd toegang tot mobiliteit en daarmee tot voorzieningen en banen? En welke maatregelen hebben effect? Samen met mijn collega's geef ik inzicht in mobiliteitsongelijkheid en oplossingen.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Man met wandelstok