Belevingsonderzoek brengt gebruik en waardering hubs Overijssel in kaart

Monitor hubs Overijssel

Vooruitlopend op een programma voor hubs, hebben de Gedeputeerde Staten de Routekaart Mobiliteitshubs Overijssel vastgesteld. Samen met Overijsselse gemeenten start de provincie Overijssel hierom met het ontwikkelen van een regionaal netwerk van 50 regionale mobiliteitshubs. Door middel van belevingsonderzoek en reizigersonderzoek helpen we de provincie met het in kaart brengen van het gebruik en de waardering van deze hubs.

Standaardmethode voor meten gebruik en waardering van hubs 

In Overijssel zijn we gestart met het onderzoeken van vijf hubs: 

  1. Station Dalfsen

  2. P+R Zuiderval in Enschede 

  3. Station Kampen-Zuid 

  4. Station Steenwijk 

  5. P+R Hessenpoort in Zwolle 

Voor het meten van het gebruik en de waardering van deze hubs, gebruiken we de door ons ontwikkelde standaardmethode voor belevingsonderzoek (de Monitor Hubs). Het gebruik van een hub meten we met kwantitatieve reizigersdata, de waardering van een hub brengen we in beeld via belevingsonderzoek onder gebruikers. 

Vooral winst te behalen op het gebied van satisfiers 

De resultaten van ons onderzoek laten zien dat de basis bij de meeste hubs op orde is. Het grootste deel van de hubs scoort op de zogeheten dissatisfiers (basisfactoren die een negatieve invloed kunnen hebben wanneer ze niet op orde zijn) ruim voldoende. Enkele hubs scoren gemiddeld lager (o.a. Steenwijk). Dit verbeteren kan door bijvoorbeeld investeren in veiligheid en reinheid.

De meeste winst voor de onderzochte hubs is te behalen op het gebied van satisfiers (elementen die beleving positief beïnvloeden). Vooral op aantrekkelijkheid (sfeer, kleur en warme uitstraling) wordt nog laag en vaak onvoldoende gescoord.

Aandachtspunten voor alle hubs bleken de beschutting tegen wind en regen en het veilig en makkelijk kunnen parkeren van de fiets. 

Lees ook het CVS-paper dat onze adviseurs hierover schreven
Dalfsen

Een van de onderzochte hubs: station Dalfsen

Belang van standaardmethode

Dit project bewijst het belang van een standaardmethode voor het onderzoeken van hubs. De gebruikte Monitor Hubs is generiek inzetbaar voor vervolgmetingen en voor metingen op andere hubs. De methode is landelijk inzetbaar voor zowel kleine als grote hubs en voor trein, bus of parkeerlocaties.

De standaardisatie van de uitvoering en de effectmeting levert de volgende voordelen op: 

  • Hubs kunnen op dezelfde manier gemeten worden waardoor resultaten landelijk of regionaal vergeleken kunnen worden  

  • Gebruik van wetenschappelijke concepten draagt bij aan de ontwikkeling en innovatie op het gebied van hubs

  • Verrijken van enqu├¬teresultaten met belevingsonderzoek leidt tot diepere inzichten 

  • Meer inzicht in de effectiviteit van investeringen in mobiliteitshubs 

Opdrachtgever: Provincie Overijssel 
Jaar: 2023

Provincie brengt onze aanbevelingen in praktijk

Ook inzicht in het gebruik en de waardering van uw hub?

We maken het graag inzichtelijk met onze wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk bewezen methode.

Ontdek onze methodiek

Oplossing

beleving hub