Belevingsonderzoek naar verblijfskwaliteit Tilburg

Project

Tilburg

Tilburg neemt verschillende maatregelen om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Door middel van belevingsonderzoek brengen wij in beeld welk effect die maatregelen hebben op de verblijfskwaliteit.

Transformatie van de zuidelijke Cityring 

De zuidelijke Cityring in Tilburg ondergaat de komende jaren een grote transformatie. Tilburg wil hier een levendig plein realiseren: Het Stadsforum. Om dit mogelijk te maken moet de hoeveelheid (doorgaand) verkeer op de Cityring drastisch verminderen. De maatregelen die gemeente Tilburg hiervoor neemt, moeten ervoor zorgen dat de verblijfskwaliteit op het stadsforum omhoog gaat en de Cityring een prettiger fietsroute wordt.

Op basis van evidence-based onderzoek wil Tilburg weten of de genomen maatregelen leiden tot een verhoging van de belevingskwaliteit voor bezoekers van het Stadsforum en voor fietsers op de Cityring.

Belevingsonderzoek 

Dat onderzoeken we door middel van onze methodiek voor belevingsonderzoek. Deze is gebaseerd op de klantwensenpiramide (bestaande uit de niveaus beleving, comfort, gemak, snelheid en veiligheid). Zo kunnen we gericht onderzoeken welke invloed de verschillende niveaus hebben op belevingswaarde, hoe deze samenhangen en hoe de totale beleving wordt beoordeeld.  

cityring tilburg

Werkzaamheden aan de Cityring in Tilburg

0-meting voor inzicht in huidige situatie 

We startten met een 0-meting, om inzichtelijk te maken hoe de huidige situatie werd beoordeeld. Hiervoor ondervroegen we bezoekers en fietsers met een vragenlijst naar hun oordeel op verschillende aspecten van beleving. Met deze kennis kon Tilburg gerichte maatregelen bedenken voor het realiseren van een levendig plein.  

Vervolgmeting 

Inmiddels is begonnen met aanleg van het plein. Na realisatie (gepland rond de zomer van 2024) volgt een vervolgmeting. Zo kunnen we beoordelen of de maatregelen die Tilburg neemt, leiden tot een verhoging van de verblijfskwaliteit en fietsplezier. Ook biedt dit weer inzichten voor nieuwe interventies. 

Opdrachtgever: gemeente Tilburg 
Jaar: 2022 - heden

Krijg ook inzicht in belevingswaarde

Onze wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk bewezen methodiek geeft inzicht, verklaringen en handelingsperspectief voor verbeteringen.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Belevingsonderzoek