Tilburg ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk met Netwerkvisie 2040

Mooi Tilburg netwerkvisie

Tilburg groeit: er komen meer woningen, winkels, werkgelegenheid en meer recreatiemogelijkheden. Dat brengt vanzelfsprekend meer verkeer met zich mee. Om de stad ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden, werkten we aan een netwerkvisie voor het Tilburg van 2040.

Na een intensief proces, zowel ambtelijk als bestuurlijk is gekomen tot een integrale visie op de Tilburgse binnenstad van 2040: Mooi Tilburg. Hieraan is de toekomstige mobiliteitsstructuur opgehangen, waarvoor we gebruik maakten van innovatieve technieken als de Mobiliteitsscan en het Koopstromenmodel.

De belangrijkste ambities uit de netwerkvisie hebben we samengevat in een video. Deze wordt door de gemeente Tilburg ook ingezet om met bewoners in gesprek te gaan.

Ingreep Cityring

Zo'n vijftien jaar geleden werd in Tilburg de Cityring geopend. Hiermee werd de binnenstad ook met de auto bereikbaar. Lange tijd vormde de verkeersroute dan ook een grens rondom de binnenstad van Tilburg. Maar de binnenstad is gegroeid, onder andere door de ontwikkeling van de Spoorzone en de Piusgaven en groeit nog steeds (er staan 20.000 nieuwe woningen op de planning). De cityring vormt daarmee steeds meer een barrière. Op het drukste deel van de cityring, de Paleisring, rijden nu al zo'n 18.000 auto's per dag en dat aantal neemt toe. 

Om die groei mogelijk te maken en de stad bereikbaar, leefbaar, aantrekkelijk én veilig te houden moet het autoverkeer op de cityring drastisch afnemen. Een groot team van Goudappel adviseurs onderzocht daarom de verschillende mogelijkheden. Dat leidde uiteindelijk tot een variant waarbij de doorgaande stroom over de cityring onderbroken wordt. 

Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen

Door de Bisschop Zwijsenstraat af te koppelen en een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat in te stellen, wordt het aantal auto’s met meer dan de helft teruggebracht. Zo is de ring straks alleen nog bereikbaar voor bestemmingsverkeer zoals parkeergaragebezoekers en bewoners. Daarnaast wordt de cityring eenbaans (behalve aan de Spoorlaan), wordt de maximale snelheid dertig kilometer per uur en verdwijnt op cruciale punten al het asfalt om plaats te maken voor klinkers. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers, terrassen, verblijven en groen. De wens bestaat om een deel van de Cityring om te vormen naar een stadsplein (Koningsplein).

Ingreep cityring Tilburg

Ingreep cityring Tilburg

Andere plannen

Naast het afbouwen van de Cityring zijn ook het afbouwen van de doorgaande functie van de Ringbaan West en het versterken van de stedelijke as in de spoorzone tussen station Tilburg en station Tilburg Universiteit belangrijke onderdelen van de visie. 

Tilburg Ringbaan-West

Ontwerp Ringbaan-West Tilburg

Leidraad voor de toekomst

Het project heeft ons de waarde getoond van innovatieve processen zoals de Mobiliteitsscan en het Koopstromenmodel, waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Doordat alle ideeën ook daadwerkelijk op verkeerskundige en economische effecten kunnen worden geëvalueerd, ontstaat op efficiëntere en effectievere wijze consensus over de te volgen strategie.

Inmiddels is de visie overgenomen door de gemeenteraad en zijn de eerste stappen gezet. Zo is de komst van het Koningsplein mogelijk gemaakt en is ingestemd met de voorgestelde ingreep op de cityring. Een netwerkvisie is vanzelfsprekend niet direct klaar, maar dient als leidraad voor de lange termijn en alle komende projecten. Daarmee is dit project een goed voorbeeld van het feit dat het mogelijk is om de eerste stappen op de goede weg te zetten, zonder dat alles al in besluitvorming vast hoeft te liggen. De komende jaren zal de gemeente Tilburg samen met inwoners invulling geven aan vervolgprojecten. Het bereikbare en aantrekkelijke Tilburg van morgen maken we immers samen. 

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Jaar: 2021 - heden