Verkeersingrepen Tilburg: nauwkeurig inzicht in omzeteffecten

Project

Tilburg

De gemeente Tilburg groeit verder. Om de stad ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, is het gewenst minder (doorgaand) autoverkeer over de centrumring te laten rijden. Een wijziging in de verkeersstructuur betekent ook een wijziging in de bereikbaarheid van de binnenstad en andere Tilburgse winkelvoorzieningen, zoals de winkelgebieden Korvel en Besterd. Om inzicht te geven in de omzeteffecten van verkeersingrepen, hebben we ons Koopstromenmodel ingezet.

Netwerkvisie Tilburg

De onderzochte ingreep op de cityring van Tilburg, volgt uit de netwerkvisie voor 2040 waar we samen met de gemeente aan werkten. Dit is een integrale visie op de Tilburgse binnenstad van 2040. Vanuit deze visie ontstond het plan om de steeds drukker wordende cityring (meer dan 18.000 auto's per dag) af te bouwen om zo ruimte te creëren voor fietsers, voetgangers, groen en verblijven (meer terrassen en een nieuw stadsplein.

Inzicht in de omzeteffecten van verkeersingrepen

Plannen zoals deze roepen vanzelfsprekend vragen op bij bijvoorbeeld ondernemers: wat betekent een ingreep op de cityring voor hun omzet? Dankzij ons Koopstromenmodel kunnen we die vraag beantwoorden. Dit zwaartekrachtmodel geeft door middel van scenario's inzicht in de omzeteffecten van verkeersingrepen. Het maakt daarbij onderscheid tussen drie verschillende winkeltypes: dagelijks (supermarkten), recreatief (mode en luxe) en doelgericht winkelen (zoals bouwmarkten). Ook geeft het model inzicht in de effecten voor deelgebieden en omliggende centra.

Toepassing in Tilburg: scenario’s vergelijken

Op basis van gegevens uit het verkeersmodel van Tilburg, zoals intensiteiten, reistijden en snelheden, in combinatie met de aantrekkingskracht van winkelgebieden, bepaalden we welke omzeteffecten optreden bij veranderingen in de autobereikbaarheid. Daarin namen we ook mee hoe aantrekkelijk een winkelgebied wordt na de herontwikkeling. Minder verkeer op de cityring betekent minder autobezoekers, maar als het gebied daarmee aantrekkelijker wordt voor voetgangers, zorgt dat bijvoorbeeld weer voor meer potentiële consumenten voor recreatief winkelen.

Met deze gegevens maakten we voor meerdere scenario’s inzichtelijk welke omzeteffecten voor de verschillende winkeltypes en deelgebieden te verwachten zijn. Duidelijk werd dat voor sommige winkelgebieden door specifieke ingrepen, zoals invoering van eenrichtingsverkeer, behoorlijke negatieve omzeteffecten verwacht werden. Bij andere ingrepen zagen we juist een positieve omzetimpuls. Zo leiden betere verblijfskwaliteit en inwonergroei tot meer bestedingen.

Koopstromenmodel Tilburg

Voorbeeldkaart uit het doorgerekende Koopstromenmodel in Tilburg

Objectieve onderbouwing voor plannen

Deze feitelijke en modelmatige onderbouwingen zijn vervolgens door de gemeente gebruikt om wijzigingen in de varianten door te voeren, en de economische effecten in de variantenvergelijking mee te nemen. Zo helpt het Koopstromenmodel om op basis van een onderbouwde modelmatige berekening objectieve omzeteffecten in beeld te brengen, betrokken partijen te informeren over plannen en te kiezen voor een plan dat rekening houdt met de verschillende belangen.

Doordat het Koopstromenmodel effecten nauwkeurig kwantificeert, draagt het bij aan draagvlak voor plannen. Ook de gemeente is enthousiast:

“De meerwaarde van het Koopstromenmodel was dat we de vaak subjectieve observaties over de relatie tussen koopstromen en bereikbaarheidsmaatregelen relatief eenvoudig konden ombuigen naar objectievere inzichten. Dat hielp om samen te bepalen hoe we de binnenstad van Tilburg willen verluwen.”

Rob Temme (gemeente Tilburg)

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Jaar: 2021 - 2022

Inzicht in de omzeteffecten van verkeersingrepen

Maak onderbouwde én gedragen keuzes voor vitale en groene winkelgebieden met het Koopstromenmodel.

Bekijk hoe het werkt

Oplossing

Koopstromenmodel