Onderzoek naar beleving autovrije Piushaven Tilburg

Piushaven Tilburg 2

De gemeente Tilburg werkt aan een nieuwe mobiliteitsaanpak, met een aantrekkelijke leefomgeving als een van de doelen. Een van de gebieden die zich de afgelopen jaren enorm heeft ontwikkeld is de Piushaven. Om dit gebied nog aantrekkelijker te maken en ruimte te geven aan wandelaars, fietsers en terrassen, heeft de gemeente de kade in de zomermaanden in weekenden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Samen met Meet4research onderzochten we wat voor effect dat heeft op de beleving van de Piushaven.

Zowel dagen met als zonder afsluiting voor gemotoriseerd verkeer onderzocht

Ons onderzoek werd uitgevoerd door twee enquêteurs op vier verschillende dagen in september 2021. Zo waren we in staat om zowel de beleving van een verblijf in de Piushaven op dagen mét als op dagen zónder afsluiting voor gemotoriseerd verkeer te onderzoeken. Dat gaf ons een goed beeld van het effect van de afsluiting op beleving.

Piushaven Tilburg

De Piushaven in Tilburg

Belangrijkste bevindingen

 1. Autovrij zorgt voor minder last van hinderlijk geluid
  Op autovrije dagen geven bezoekers aan minder last te hebben van hinderlijk geluid.

 2. Inwoners Piushaven lijken negatief over autovrij
  Respondenten die aangeven woonachtig zijn in de Piushaven beoordelen een groot aantal aspecten negatiever op autovrije dagen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze personen niet in het gebied zelf woont, maar in het directe gebied eromheen. Een autovrije Piushaven betekent voor hen dat ze het centrum minder goed kunnen bereiken. Uit gesprekken van de gemeente met directe bewoners lijkt het namelijk alsof zij wél een voorkeur hebben voor autovrij.

 3. De Piushaven scoort een 8 op beleving
  Het totaaloordeel over de Piushaven is erg positief, vooral op het gebied van horeca. 

 4. Aantrekkelijkheid belangrijkste thema
  Via een aantal thema's zijn de vragen uit het onderzoek teruggebracht naar vier thema's. Vervolgens is voor elk thema het belang voor het algemeen oordeel berekend. Voor de Piushaven is dat het thema aantrekkelijkheid, dat voor 65% het algemeen oordeel verklaart. Daarna volgt veiligheid en reinheid (19%). Dat is ook terug te zien in de klantbelevingsmodel in de afbeelding hieronder. 

 5. Weinig significante verschillen geslacht en leeftijd
  Er waren weinig opvallende verschillen tussen persoonskenmerken. Hieruit concluderen we dat de Piushaven op een vrij eenduidige manier wordt beleefd. 

Klantbelevingsmodel Piushaven 2

Klantbelevingsmodel Piushaven

Aanbevelingen

Op basis van onze analyses en bovenstaande conclusies adviseerden we over mogelijke aanpassingen om de aantrekkelijkheid van de Piushaven verder te vergroten. 

 • Verbeter kleurgebruik: terrassen en het water zijn de sterke punten van Piushaven, maar het kleurgebruik is nog niet congruent.
 • Zorg voor meer afwisselende activiteiten: draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de Piushaven
 • Zorg voor meer beschutting naast het water
 • Creëer meer openbare zitgelegenheden: vooral op autovrije dagen is er behoefte aan meer openbare zitgelegenheden.
 • Zorg ervoor dat mensen afval makkelijker kwijt kunnen: hier is behoefte aan. Mogelijke oplossingen: meer afvalvoorzieningen; een meer eenduidige afvalvoorziening (zelfde prullenbakken); of van de afvalbak een aantrekkelijk object maken (zoals de trash tree voor Tilburg station).

Een algemene aanbeveling gaat over de positie van de voetganger. Hier zou ook aandacht voor moeten zijn. Bijvoorbeeld door obstakels weg te halen en een betere doorloop te maken.

Bekijk hier het hele rapport

"Met het belevingsonderzoek in de Piushaven bekijken we de dingen weer eens van een heel andere hoek bekijken dan in de traditionele verkeerskunde, en dat is waardevol."

Rob Temme (verkeersplanoloog, Gemeente Tilburg)

Het belang van beleving

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen door de gemeente Tilburg gebruikt om te bepalen of aanpassing van de openbare ruimte in de Piushaven wenselijk is. Daarnaast benadrukt het onderzoek het belang van beleving(sonderzoek).

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Jaar: 2021