Onderzoek naar fietsbeleving Havengebied Amsterdam

Project

Kunst langs de fietsroute

Het Havenbedrijf Amsterdam heeft verschillende maatregelen getroffen om de fietsbeleving in het havengebied te stimuleren. Zo is op grote delen van het fietsnetwerk nieuwe belijning aangebracht, zijn kunstwerken gerealiseerd en is de groenvoorziening verrijkt. Hiermee wil het Havenbedrijf een hoogwaardige, aantrekkelijke en afwisselende fietsomgeving aanbieden, in een gebied dat niet in eerste instantie met fietsen wordt geassocieerd. Door een veilige en plezierige fietsomgeving aan te bieden, probeert het Havenbedrijf forensen te stimuleren vaker voor de fiets te kiezen in het woon-werkverkeer.

Fietsbelevingsmonitor

Het Havenbedrijf Amsterdam wilde graag weten wat het effect van de genomen maatregelen is. Goudappel heeft samen met Meet4research op meerdere momenten de fietsbeleving van fietsers op routes in het havengebied gemeten. De fietsbeleving is met de ‘Fietsbelevingsmonitor’ in kaart gebracht. Deze vragenlijst voor fietsers is een zeer geschikt instrument om de fietsbeleving op locatie te onderzoeken.

De resultaten laten zien dat het totaaloordeel van fietsers over hun fietsrit in het Havengebied, grotendeels wordt verklaard door de aantrekkelijkheid van de route (voor 56%). Dat betekent dat als het Havenbedrijf het totaaloordeel over de fietsrit wil verbeteren, het verhogen van de aantrekkelijkheid van de route het meest effectief is.

Bekijk hier 10 tips om de fietsbeleving te verbeteren.

Bewegwijzering langs de fietsroute

Groepsdiscussies

In aanvulling op de kwantitatieve meting van de fietsbeleving, hebben we door middel van groepsdiscussies de ervaring van fietsers nader geduid. Ook hebben we groepsdiscussies ingezet om het mobiliteitsgedrag van werknemers in het havengebied beter te begrijpen.

In de groepsdiscussies wezen fietsers op het belang van een goede fietsveiligheid in het havengebied, met name bij kruispunten met auto- en vrachtverkeer. Daarnaast bevestigden fietsers de rol van een aantrekkelijke route in hun fietsplezier en de keuze voor de fiets. Zij kwamen met concrete ideeën om het gebied sterker als fietsgebied te promoten, bijvoorbeeld om door middel van een fototentoonstelling langs de fietsroutes het bijzondere karakter van het gebied verder onder de aandacht te brengen.

Benieuwd hoe fietsroutes veiliger te maken? Lees er hier meer over.

De resultaten uit de metingen en de groepsdiscussies laten zien dat het Havenbedrijf Amsterdam goed op weg is om met de genomen maatregelen de fietservaring te verbeteren in het gebied. Ook hebben wij het Havengebied op basis van de bevindingen concrete handvatten aangeleverd, aan de hand waarvan het Havenbedrijf het fietsen onder werknemers van bedrijven in het gebied verder kan stimuleren.

Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam
Jaar: 2020-2021