Beleving van hubs

Oplossing

beleving hub

Hubs worden steeds vaker gezien als volwaardige en essentiële schakels in een multimodale reis. Hoe transformeren we deze plaatsen van overstapplekken naar aantrekkelijke verblijfplekken? Met belevingsonderzoek maken we de waardering van een hub en verbeterpunten inzichtelijk.

Transformatie van hubs

Het zal voor veel mensen herkenbaar zijn: op een regenachtige dag stap je vanuit je auto over op de bus of trein, op een tochtige, grijze plek waar je je weg moet zoeken en waar andere mensen alleen maar met hun telefoon bezig lijken. Nederland kent helaas veel van dit soort plekken, die uitsluitend bedoeld zijn om je reis te kunnen maken en waar je liever niet wil zijn als je er niets te zoeken hebt.

Gelukkig beschikken steeds meer overheden over een hub-strategie en worden hubs ook steeds meer gezien als volwaardige – en essentiële – schakel in een multimodale reis. Dit betekent dat er aandacht aan wordt besteed. Op voorzieningenniveau, maar ook op gebied van uitstraling en beleving.

Op netwerk- en locatieniveau bestaan kaders die aangeven waar een hub moet komen en hoeveel en welke voorzieningen zinvol zijn voor verschillende typen hubs. Voor het functioneren van een hub is echter meer nodig dan de juiste voorzieningen op de juiste plaats. Een aantrekkelijke, comfortabele hub kan het verschil maken tussen een plek waar je moet zijn en waar je wil zijn.

Inzicht in beleving van een hub

Hoe kom je erachter hoe een hub wordt ervaren en welke verbeterpunten er zijn? Daarvoor ontwikkelde Goudappel met Meet4research een methode voor belevingsonderzoek op hubs. We onderzoeken hiermee de veiligheid op de hub en de oriëntatie ervan, maar ook de mate van beschutting, hoeveelheid groen en het gedrag van andere mensen op de hub. Zo vormen we een integraal beeld van beleving, en maken we inzichtelijk hoe een hub scoort door de ogen van bezoekers en welke verbeterpunten er zijn. Dat geeft u heldere stuurinformatie om de hub te verbeteren.

De meerwaarde van belevingsonderzoek voor hubs

  • We maken de beleving van een hub inzichtelijk met een wetenschappelijk gefundeerde en in de praktijk bewezen standaardmethode
  • We onderzoeken de hub vanuit mens-, omgeving en vervoerskundig perspectief: hoe ervaren bezoekers de hub op het gebied van sociale veiligheid, groen en comfort? Hoe ervaren bezoekers het geluid en de beschutting op de hub? En hoe ervaren bezoekers elementen als overstappen?
  • De beleving van een hub wordt zo gekwantificeerd en meetbaar en kan vergeleken worden met andere hubs
  • Belevingsonderzoek voor hubs levert heldere stuurinformatie op om hubs te verbeteren

Meer soorten belevingsonderzoek

Goudappel en Meet4research voeren ook belevingsonderzoek uit op de volgende thema’s:

Lees hier meer over onze belevingsonderzoeksmethode

Ook inzicht in de verbeterpunten van uw hub?

We maken het graag voor u inzichtelijk met belevingsonderzoek. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op met Rick