Onderzoek naar beleving in parkeergarages

Oplossing

Beleving in parkeergarages

Staat een parkeergarage vaak gedeeltelijk leeg? Dan wilt u als beheerder of gemeente weten hoe dit komt en hoe u de bezettingsgraad kunt verhogen. Met belevingsonderzoek maken we inzichtelijk hoe gebruikers een parkeergarage ervaren. Welke aspecten zorgen ervoor dat de parkeergarage gemeden wordt? En wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat men weer graag gebruik maakt van de parkeergarage?

Meten en bijsturen van de beleving in parkeergarages 

Parkeergarages zorgen ervoor dat de parkeerdruk op andere plekken afneemt. Maar wat als men een parkeergarage mijdt en liever op straat parkeert, of er rijen staan voor één parkeergarage terwijl een andere leeg blijft? Met belevingsonderzoek achterhalen we de oorzaak hiervan. Goudappel onderzoekt samen met Meet4Research de beleving in parkeergarages. Dit doen we via een geijkte enquêtemethode die inzicht geeft in de belangrijkste criteria die de beleving in een parkeergarage bepalen. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, overzichtelijkheid, maar ook aan hoe schoon de parkeergarage is. De enquête zetten we op meerdere momenten uit, zodat het effect van aanpassingen aan de parkeergarage ook tussentijds en achteraf gemeten kan worden. Door te zorgen voor een positieve beleving in parkeergarages, zorgt u ervoor dat de bezettingsgraad toeneemt én dat bezoekers aan uw stad een optimale eerste indruk krijgen. 

De meerwaarde van onderzoek naar de beleving in parkeergarages 

  • De beleving in parkeergarages wordt concreet gemaakt: wat maakt een parkeergarage (on)aantrekkelijk?   
  • Normen kunnen worden vastgesteld: welk cijfer krijgt de parkeergarage en hoe kan dit positief worden beïnvloed? 
  • De beleving in parkeergarages wordt gekwantificeerd en daarmee meetbaar
  • U krijgt inzicht in welke negatieve elementen aangepakt kunnen worden (‘dissatisfiers’) en welke positieve elementen toegevoegd kunnen worden (‘satisfiers’) om de beleving positief te beïnvloeden. 

Verkeer sturen door in te zetten op beleving 

Wanneer je een parkeergarage optimaliseert wat betreft beleving, is het zelfs mogelijk bezoekers actief aan te trekken, waardoor je de verkeers- en parkeerdrukte op een andere plek laat afnemen. Mensen zijn vaak bereid iets verder van het stadscentrum te parkeren, wanneer de beleving aangenaam is en ze met een meer ontspannen gevoel hun bezoek aan het centrum kunnen starten.

Lees ook ons Vexpan-artikel over beleving in parkeergarages

Investeren in aanpassingen die het meeste opleveren 

Vanuit economisch perspectief is het investeren in elementen die de beleving positief beïnvloeden (satisfiers) vaak minder kostbaar dan investeren in het verminderen van negatieve elementen (dissatisfiers). Belevingsonderzoek is daarom een aantrekkelijk instrument om de meest waardevolle investeringen voor parkeergarages in kaart te brengen. Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van de dissatisfiers en satisfiers voor uw parkeergarage, waarbij we u handelingsperspectief bieden hoe deze elementen aan te pakken.  

Meer soorten belevingsonderzoek 

Goudappel en Meet4Research voeren belevingsonderzoek uit op de volgende thema’s:  

Heeft u een vraag over belevingsonderzoek op een ander thema? Neem contact met ons op! Wilt u meer weten over belevingsonderzoek? Lees hier verder. 

Meer weten?

Benieuw wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van belevingsonderzoek?

Neem contact op met Rick