Rick Schotman

Rick Schotman

adviseur beleids- en gedragsonderzoek

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijkse leven - ook in de wereld van verkeer en mobiliteit. Hoe gaan mensen om met innovaties en nieuwe technologie? En welke kansen leveren ze ons op?

Precies die menskant van techniek interesseert me enorm. Speciale interesse heb ik in innovaties in de mobiliteitswereld zoals C-ITS, MaaS, Hubs en nieuwe voertuigtechniek.

Vaak worden vraagstukken ofwel vanuit techniek benaderd, ofwel vanuit gedrag verklaard. Maar het is juist zo interessant om deze twee gebieden op elkaar aan te laten sluiten. Door mijn achtergrond als industrieel ontwerper begrijp ik hoe mensen met techniek omgaan en hoe techniek zinvol ingezet kan worden om (beleids)doelen te behalen. In het veld van mobiliteit zie ik echter dat de koppeling tussen technische mogelijkheden en menselijk gedrag vaak een stuk beter kan. Ik draag graag mijn steentje bij om deze werelden dichter bij elkaar te brengen.

Voor mij is werken bij Goudappel onderdeel zijn van een club mensen met ontzettend veel relevante kennis. De breedte van deze kennis en de toegankelijkheid van collega’s zorgt ervoor dat ik me continu kan blijven ontwikkelen en continu nieuwe dingen leer. Bij Goudappel werken échte enthousiastelingen. We werken hard, maar dat resulteert in mooie opdrachten.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Rick