Hoe hubs hoogstedelijke gebieden leefbaar én bereikbaar houden

hub maas

De hub is een doeltreffend middel om hoogstedelijke gebieden in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. Maar om deze vorm van gebiedsontwikkeling te laten slagen, zijn nieuwe vormen van samenwerking en financiering nodig. Een andere voorwaarde is een heldere invulling van de doelen die de hub moet dienen. Maar wat is een hub nu precies? Wat kunnen ze bijdragen aan gebiedsontwikkeling? Wie betaalt dit? En wat levert het op? Onze adviseur Christiaan Kwantes werkte mee aan een artikel dat antwoord geeft op precies deze vragen.

Belangrijkste punten uit het artikel

  • Hubs komen voort uit gecombineerde maatschappelijke en technologische (mobiliteits)trends, zoals de roep om emissievrije en klimaatadaptieve steden die tegelijkertijd meer woonruimte bieden, én het feit dat bepaalde doelgroepen sterker open staan voor serviceproducten en ontzorging. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Netflix en maaltijdbezorging, maar ook aan concepten als autodelen en ‘Mobility as a Service’.
  • Een hub biedt meerdere maatschappelijke voordelen; ze voorkomen onnodige automobiliteit in de stad, maken stedelijke verdichting mogelijk, dragen bij aan verduurzaming en aan de leefbaarheid van de omgeving.
  • Een hub is méér dan een betonnen omgeving waar voertuigen gestald worden. Het zou ook een community plek moeten zijn met aanvullende maatschappelijke voorzieningen, zoals pakketservice, een fietsenwinkel, of een kinderopvang.
  • De mobiliteitshub creëert financieel en organisatorisch een nieuwe situatie voor alle betrokken partijen. Zo komt er een andere financiële verantwoordelijkheid terecht bij de ontwikkelaar, de gemeente, maar ook bij de gebruiker.
  • Voor het goed functioneren van mobiliteitshubs is het essentieel de organisatie op de juiste manier in te richten, zodat de hub doet wat hij moet doen, flexibel is en continu aanpasbaar is aan de veranderende mobiliteitsvraag.
  • Door gezamenlijk de doelen voor het mobiliteitsconcept te ontwikkelen, en daarbinnen elkaars rol te expliciteren, ontstaat de basis voor een duurzame en langjarige samenwerking waarbij de hubs bijdragen aan de kwaliteiten van het gebied.

Benieuwd naar de overige inzichten en handreikingen voor het ontwikkelen van mobiliteitshubs en het beheer hiervan? Lees hier het volledige artikel.