Een systeemdrempelstudie naar trammaterieel

Project

Tram GVB Amsterdam

Tegen welke drempels loop je aan wanneer je als vervoerbedrijf een groot deel van je trammaterieel moet vervangen? Die vraag stelde de Amsterdamse stadsvervoerder GVB ons. Een vraag die wij helpen te beantwoorden met de inzet van een procesmanager.

Een grote opgave 

Rond 2030 wordt de instroom van het nieuwe tramtype 17G verwacht. Deze voertuigen zullen een deel van de huidige tramvloot vervangen. Het 17G-materieel leidt tot een gewijzigde samenstelling en mogelijke uitbreiding van het aantal voertuigen binnen het trambedrijf. Dit kan gevolgen hebben voor verschillende onderdelen binnen het vervoerbedrijf zoals benodigde opstelruimte, werkplaatscapaciteit of tractie. Als organisatie wil je natuurlijk goed voorbereid zijn op dergelijke uitdagingen.  

Verschillende partijen, verschillende perspectieven 

Goudappel is aan de slag gegaan met het in kaart brengen van mogelijke drempels die voor kunnen komen tijdens dit omvangrijke proces. Naast diverse bedrijfsonderdelen binnen het GVB, betrokken we ook andere relevante partijen bij dit onderzoek. Zo is de Vervoerregio Amsterdam als concessieverlener een belangrijke stakeholder. Ook de gemeente Amsterdam heeft belangen als eigenaar van de openbare ruimte in de stad. Deze drie partijen kijken echter vanuit een verschillend perspectief naar de opgave van het GVB. Om de verschillende belangen helder te krijgen, organiseerden wij als onafhankelijk procesondersteuner een aantal sessies. Eén van de belangrijkste vragen die tijdens deze sessies beantwoord moest worden is of het te kopen voertuig aangepast moet worden of juist het tramsysteem.  

Procesmanagement

Voor complexe of gevoelige projecten waarbij veel stakeholders betrokken zijn, kan de inzet van een procesmanager van grote toegevoegde waarde zijn.

Lees meer

Oplossing

Procesmanagers begeleiden complexe trajecten

Onafhankelijke begeleiding richting een gedragen eindresultaat 

Goudappel heeft tijdens dit project de rol van onafhankelijke procesondersteuner aangenomen. Wij zaten de sessies voor, verzorgden de verslaglegging en waren penvoerder. Hierdoor konden de betrokken partijen focussen op de inhoud van de gesprekken, waarbij onafhankelijke begeleiding van de procesmanager tijdens discussies waardevol was. Daarnaast organiseerden we, wanneer nodig, tussentijdse overleggen om de voortgang in de besluitvorming te waarborgen. 

In zes stappen is toegewerkt naar een door het GVB, de Vervoerregio en de gemeente Amsterdam gedragen eindresultaat. Dit bestaat uit een routekaart en een onderzoeksagenda voor verdere verdieping. Ook is er relevante input verzameld voor de aankomende aanbesteding van het nieuwe voertuig. Dit resultaat geeft alle betrokken partijen voldoende handvatten om het verdere proces in te gaan. 

Opdrachtgever: GVB Exploitatie B.V. 
Jaar: 2023

Actueel