Dataverrijking

Dataverrijking

U wilt uw inzichten baseren op juiste en complete informatie. Geografische netwerken zijn hierin essentieel. Wij zorgen voor dataopschoning, -verrijking en -completering, zodat u de juiste basis heeft. Hieraan kunnen aanvullende datasets worden gekoppeld, met mogelijkheden voor visualisatie.

Digitale netwerken

We leveren geoptimaliseerde digitale netwerken voor onder andere verkeersmodellering en milieuberekeningen. Wij maken daarbij gebruik van alle mogelijke technieken op het gebied van GIS, en ontwikkelen eigen algoritmes voor datakoppeling en -verrijking.

Een veelheid aan toepassingen

Onze werkzaamheden op het gebied van dataverrijking zijn heel divers. Denk bijvoorbeeld aan het geografisch optimaliseren van netwerken, het vaststellen van wegbreedtes, wegdekverhardingen en afstanden tot bebouwing, het koppelen van databases over verkeersborden, verkeerstellingen of andere omgevingskenmerken.

Datagedreven mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsdoelen behalen door het continu meten en bijsturen op basis van betrouwbare data.

Ontdek de 6 stappen

Oplossing

datagedreven mobiliteitsbeleid

Incidenteel en structureel

Zowel op incidentele basis als structureel, kunnen wij u ondersteunen in het verrijken en verbeteren van bronbestanden, die op hun beurt weer leiden tot een hogere kwaliteit van de projecten en toepassingen die gebruik maken van deze data en inzichten.

Meer weten?

Ga met ons in gesprek over de mogelijkheden op het gebied van dataverrijking.

Neem contact op met Sander