CO₂-prestatieladder

CO₂-reductie moet en mobiliteit speelt daarin een cruciale rol. Zo'n 25-30% van onze nationale CO₂-uitstoot is gerelateerd aan mobiliteit. Daarom willen we de verduurzaming van ons Nederlandse mobiliteitssysteem helpen versnellen. Sinds 2013 zijn we gecertificeerd op trede 3 van de CO₂-Prestatieladder (een CO₂-managementsysteem), sinds 2021 zelfs op trede 5 (de hoogste trede).

CO2-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ en kosten. Met onze certificering op trede 5 tonen we aan dat we niet alleen onze eigen uitstoot verminderen maar ook die van de rest van onze sector en keten. We verwerken bijvoorbeeld duurzaamheid in onze adviezen en inspireren de partners om ons heen om ook duurzamer te werken. Dat doen we vanuit de invalshoeken mens, omgeving en vervoer. 

Onze ambities

  • Verminderen van onze eigen CO₂-uitstoot: de afgelopen jaren haalden we al een reductie van 24%. Door thuiswerken en andere maatregelen rondom COVID-19, halveerde in 2021 onze CO₂-uitstoot zelfs.
  • Bijdragen aan nationale reductie van CO₂-uitstoot door middel van onze advisering, interne themagroepen zoals Klimaat en Energie en betrokkenheid bij (keten)initiatieven zoals het stimuleren van snelfietsroutes en het dashboard 'Uitstoot van mobiliteit'.
  • Stimuleren van internationale verduurzaming van mobiliteit: dit doen we door het ondersteunen van Iganga, een stichting die door ons is opgericht op verduurzaming van mobiliteit in het buitenland te stimuleren. We richten ons hierbij vooral op snelgroeiende steden in ontwikkelingslanden.

Transparantie

Om de CO₂-uitstoot van onze eigen bedrijfsactiviteiten in beeld te brengen, stellen we ieder half jaar een 'carbon footprint' op. Doordat we onszelf ten doel stellen een transparant CO₂-beleid te voeren, publiceren we op deze pagina alle documentatie:

Vragen of opmerkingen?

Meer weten over onze CO₂-certificering of onze ambities om CO₂-uitstoot te verminderen?

Neem contact op met Erik