Inzicht in de uitstoot van mobiliteit

Benieuwd hoeveel CO₂ uw provincie of gemeente uitstoot als het gaat om mobiliteit, en hoe deze uitstoot mogelijk beperkt kan worden? Goudappel heeft een dashboard opgesteld, waarmee u dit inzichtelijk maakt.

CO2 uitstoot

Een groener mobiliteitsbeleid

We weten dat mobiliteit een belangrijke veroorzaker is van de CO₂-uitstoot. Daarom zullen gemeenten en provincies moeten onderzoeken hoe ze mobiliteit kunnen verschonen, veranderen en verminderen. Maar het blijkt lastig om concreet beleid te maken voor CO₂-reductie op mobiliteitsvlak. Aan welke knoppen kan je draaien? En hoe bepaal je eigenlijk hoeveel uitstoot er is?

Inzicht in mogelijkheden en effecten

Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Goudappel het dashboard “Uitstoot van Mobiliteit” ontwikkeld. In het dashboard kunt u de gevoeligheden voor type verschuivingen in de Modal Split (de verdeling van vervoerswijzen) testen en beoordelen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als u meer mensen op de fiets weet te krijgen? En welk effect heeft het wanneer mensen in het OV stappen in plaats van in de auto? Per gebied is de uitkomst weer anders, omdat elk gebied ook anders is. Het dashboard is letterlijk bedoeld om inzicht te krijgen op waar in uw gebied de meeste CO₂ wordt uitgestoten en te zien welke maatregelen welk effect hebben.

De methodiek

Het dashboard laat de resultaten van de door Goudappel ontwikkelde Modal-Splitmethode zien, op basis van de 12 jaar gestapelde data van “Onderzoek Verplaatsingen in Nederland” (OViN) en “Mobiliteitsonderzoek Nederland” (MON). De Modal-Splitmethode gaat uit van alle verplaatsingen die een herkomst en/of bestemming in het gebied zelf hebben, van zowel inwoners als bezoekers. Van de verplaatsingen van of naar buiten het gebied wordt de helft toegerekend aan het betreffende gebied. We hebben de Modal Split voor alle gebiedsgebonden verplaatsingen bekeken en opgesplitst naar afstandsklassen. Op basis van het aantal voertuigkilometers hebben we aan deze verplaatsingen een emissiefactor per modaliteit gehangen. Deze emissiefactoren zijn afkomstig uit CO2emissiefactoren.nl.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

  • De tank-to-wheel-uitstoot van CO₂. We nemen dus geen uitstoot mee voor de elektriciteit die nodig is om elektrische auto’s of e-bikes aan te drijven, net zo min als we uitstoot toekennen aan de productie en distributie van brandstof.
  • Voor de modaliteit “auto als passagier” rekenen we geen uitstoot, omdat de auto mogelijk dubbel in de registratie komt als we zowel de bestuurder als passagier uitstoot toekennen.​
  • De e-bike is onderdeel van de fiets in de Modal-Splitverdelingen.
Bekijk de CO₂-uitstoot van uw provincie, regio, of gemeente

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over de mogelijkheden binnen uw mobiliteitsbeleid om CO₂-uitstoot verder te reduceren.

Neem contact op met Erik