Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zien de steden in ontwikkelingslanden hard groeien. Daarmee vormen bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling in toenemende mate een knelpunt. Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben we daarom Stichting Iganga opgericht. Deze stichting heeft als doel om duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden te stimuleren door in lokale projecten kennis uit te wisselen. Meerdere van onze collega's dragen bij aan Stichting Iganga.

iganga

Doelen Stichting Iganga

Drie doelstellingen staan centraal bij Stichting Iganga:

  • Duurzame mobiliteit: Iganga wil een duurzaam, veilig en robuust transportsysteem bevorderen met focus op voetgangers, fietsen of openbaar vervoer, aansluitend bij de "sustainable transport" doelstellingen van de Verenigde Naties, beschreven in "UN Mobilizing sustainable transport" (november 2016). Volgens dit rapport wordt duurzame mobiliteit omschreven als: veilig, betaalbaar, toegankelijk, efficiënt, veerkrachtig en met een lage milieu-impact.
  • Ontwikkelingslanden: Iganga richt zich specifiek op vraagstukken met betrekking tot duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden en dit zoveel mogelijk in samenwerking met lokale partners. Leidend voor de definitie voor "ontwikkelingsland" is lijst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Recent deed Iganga projecten in Uganda, Marokko, Myanmar, Sri Lanka, Peru en Suriname.
  • Kennisoverdracht: Iganga wil graag de expertise en ervaring van Goudappel overdragen op het gebied van duurzame mobiliteit. Naast kennisoverdracht is er veel oog voor kennisontwikkeling.

Projecten in opbouwwijken Nederland

Ook in Nederland helpt Iganga in wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond en/of met armoede leven. Zo is in Enschede samen met de wijk Twekkelerveld een fietsreparatiedienst opgezet die fietsen levert aan onder andere kinderen van Syrische vluchtelingen. Dit gebeurt ook in samenwerking met het ANWB Kinderfietsenplan. In Deventer wordt les gegeven op de IMC Weekendschool.

Bezoek de website van Stichting Iganga voor meer informatie.

Lees meer over onze geschiedenis

De belangrijkste hoogtepunten uit de afgelopen 60 jaar (waaronder de oprichting van Iganga) hebben we op een rijtje gezet.

Bekijk onze jubileumpagina