Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In 2008 heeft Goudappel Stichting Iganga opgericht. Deze stichting heeft als doel duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden te stimuleren. Wij bieden onze kennis aan en wisselen kennis uit tijdens lokale projecten.

Iganga

We zien in dat in ontwikkelingslanden de steden hard groeien. Daarmee vormen bereikbaarheid en de verkeersafwikkeling in toenemende mate een knelpunt. Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondersteunt Goudappel de Stichting Iganga met daad, raad en ook in financieel opzicht. 

Vier doelstellingen staan bij Stichting Iganga centraal:

  • Duurzame mobiliteit: Iganga wil een duurzaam, veilig en robuust transportsysteem bevorderen met een focus op voetgangers, fietsen of openbaar vervoer. Daarmee sluiten we aan bij de "sustainable transport" doelstellingen van de Verenigde Naties, beschreven in "UN Mobilizing sustainable transport" (november 2016). Volgens dit rapport wordt duurzame mobiliteit omschreven als: veilig, betaalbaar, toegankelijk, efficiënt, veerkrachtig en met een lage milieu-impact.
  • Ontwikkelingslanden: Iganga richt zich specifiek op vraagstukken met betrekking tot duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden en dit zoveel mogelijk in samenwerking met lokale partners. Als definitie voor "ontwikkelingsland" gebruiken we de lijst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland (http://www.dggf.nl/landenlijst). Iganga heeft projecten lopen in Uganda en Marrakech in Afrika, Myanmar en Sri Lanka in Azie en Chiclayo en Paramaribo in Zuid Amerika.
  • Projecten in opbouwwijken NL: ook in Nederland heeft Iganga een aantal aanvragen gekregen om te helpen in wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond en/of met armoede leven. In Enschede zetten we samen met de wijk Twekkelerveld een fietsreparatiedienst op, en die fietsen worden geleverd aan bijvoorbeeld kinderen van Syrische vluchtelingen. Dit gebeurt ook in samenwerking met het ANWB kinderfietsenplan. Ook geven we in Deventer les op de IMC weekendschool. Voordeel van projecten in Nederland is dat we zelf actief aan de projecten kunnen meedoen.
  • Kennisoverdracht: Iganga wil graag de expertise en ervaring van Goudappel overdragen op het gebied van duurzame mobiliteit. Naast kennisoverdracht hebben we veel oog voor kennisontwikkeling.

Meer informatie over Stichting Iganga: https://iganga.net/