Ons verhaal

Onze wereld is continu in beweging en dat heeft impact op ons mobiliteitsgedrag. Nieuwe mobiliteitsvormen komen op de markt, er is veel meer aandacht voor het klimaat en verduurzaming, en overal zien we verstedelijking toenemen. Dit alles heeft invloed op hoe mensen zich verplaatsen. En dat niet alleen, reizen van A naar B is slechts één aspect van mobiliteit. Mobiliteit speelt ook een grote rol in het gezond, groen, veilig en leefbaar houden van onze steden en dorpen. 

Al 60 jaar integrale mobiliteitsoplossingen

Integrale mobiliteitsoplossingen - daar houden we ons bij Goudappel al sinds 1963 mee bezig. Dat jaar start Henk Goudappel als verkeerskundige, en groeien we samen uit tot het mobiliteitsadviesbureau dat we vandaag de dag zijn. Er is sinds die tijd veel veranderd maar wat er is gebleven? Dat is onze passie voor mobiliteit.

Lees meer over 60 jaar Goudappel
Ons verhaal

Samen werken aan een duurzamere samenleving

Mobiliteit heeft een grote impact op de brede welvaart in onze samenleving. Denk aan bereikbaarheid, verduurzaming, gezondheid, economische vitaliteit en sociale inclusie. Mobiliteitsbeleid kan hieraan een positieve bijdrage leveren. Daarom hebben we onszelf tot doel gesteld te werken aan een duurzame samenleving waarin ieder mens zich prettig kan bewegen.

Een samenleving waarin mensen nu én in de toekomst aangenaam kunnen leven, met oog voor de gezondheid van mensen, het klimaat en voor economische vitaliteit. Een samenleving waarin oog is voor ieder mens. Want iedereen moet voldoende ruimte hebben om zich prettig, veilig en vrij te kunnen verplaatsen van A naar B.

We werken aan dat doel door klanten te helpen met maken van keuzes voor de inrichting van die duurzame samenleving. Als betrokken mobiliteitsexpert werken onze ruim 250 collega's vanuit vijf locaties in het land samen met onze opdrachtgevers. Zo hebben we samen een positieve impact op de maatschappij. 

Belangrijk is onze innovatiekracht. We adviseren namelijk niet alleen over mobiliteit, we bedenken ook continu nieuwe oplossingen om onze klanten echt verder te helpen. Daarnaast ontwikkelen we zelf producten om relevante mobiliteitsdata te ontsluiten en deze om te zetten in beslisinformatie. Data waarmee onze adviseurs hun adviezen weer verbeteren. Dat doen we onder andere via Dat.mobility, het onderdeel van onze organisatie dat zich specifiek richt op mobiliteitsdata en IT-oplossingen, zowel op maat als gestandaardiseerd.

Dat.mobility

De kern van ons succes

Goudappel is niets zonder onze medewerkers. Wij beschikken over de beste mobiliteitsexperts in de markt. Van verkeerskundigen, landschapsarchitecten en gedragswetenschappers, tot specialisten op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid en openbaar vervoer. Onze datawetenschappers verzamelen de juiste data en inzichten, en de softwareontwikkelaars en modelspecialisten werken aan innovatieve IT-oplossingen en verkeersmodellen. Onze medewerkers vormen dan ook de kern van ons succes, en zorgen ervoor dat Goudappel haar klanten ontzorgt in de volledige adviesketen. Onze organisatie is 100% in eigendom van zeer betrokken medewerkers. Daarmee zijn we volledig onafhankelijk in onze visievorming en advisering, en zetten we net dat stapje extra voor onze klanten.

Daarbij werken we vanuit de overtuiging dat alleen diversiteit in inzichten en perspectieven leidt tot de beste oplossingen. We bieden daarom een omgeving waarin respect, gelijkwaardigheid en ontwikkelingskansen vanzelfsprekend zijn, zodat iedereen zich bij ons thuis- en gehoord voelt. 

Collega's

De kracht van samenwerking en kennisdeling

We zijn actief vanuit vijf locaties in het land. Maar we werken ook samen met verschillende nationale en internationale partners. Zo ondernemen we via acht deelnemingen in binnen- en buitenland. Als spin in het web in mobiliteitsland geloven we namelijk in de kracht van samenwerking.

Daarnaast hechten we veel belang aan innovatie en kennisdeling. Zo hebben we een intern Innovatielab opgericht waarin we ons bezighouden met de belangrijkste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Zo beschikken we altijd over de meest recente mobiliteitskennis. Kennis die we vervolgens graag delen. Kennisdeling is namelijk een van onze belangrijkste pijlers. Binnen onze organisatie maken we tijd en budget vrij om kennis bij te spijkeren, bijvoorbeeld via onze eigen Goudappel Campus. Maar ook buiten onze organisatie dragen we bij aan kennisdeling door op te treden als spreker en/of docent tijdens evenementen, opleidingen en cursussen. Ook werken we actief samen met opleidingsinstituten, en feliciteren we met enige regelmaat collega’s met het behalen van hun PhD.

Mobiliteit beweegt ons

Met kennis van verleden én heden richten we ons op de toekomst van mobiliteit. We werken gezamenlijk met onze opdrachtgevers aan het vormgeven van de mobiliteitstransitie, en zorgen er zo voor dat we samen de leefomgeving steeds aantrekkelijker maken en leefbaar houden voor iedereen. Niet voor niets is ons motto: Goudappel – mobiliteit beweegt ons.

Meer weten over Goudappel?

Benieuwd naar onze oplossing voor uw mobiliteitsvraagstuk? Leg uw uitdaging aan ons voor.

Neem contact op