Nationale en internationale samenwerkingen

We werken samen met nationale- en internationale partners. Hierdoor maken wij deel uit van een uniek netwerk dat ons in staat stelt kennis en kunde op elk deelaspect van mobiliteit uit te wisselen, en over de grenzen van het mobiliteitsdomein heen te kijken. Samen werken we aan grote en integrale opgaven in binnen- en buitenland, en aan de vooruitgang van ons vakgebied.

Nationale samenwerkingen

Door samen te werken met collega advies- en ingenieursbureaus verbreden wij onze dienstverlening. Ook werken we actief samen met kennis- en opleidingsinstituten. Zo blijven wij voorop lopen in onze kennisontwikkeling en zorgen we ervoor van nog grotere toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten.

Meer informatie over onze nationale samenwerkingen
Nationale samenwerkingen

Internationale samenwerkingen

Ook internationaal werken wij aan de inrichting van een duurzame en inclusieve samenleving. Buiten Nederland werken we veelal samen met partners voor het geven van mobiliteitsadvies passend bij de lokale situatie. Daarnaast maken we onderdeel uit van een internationaal kennisnetwerk. 

Meer informatie over onze internationale samenwerkingen
Internationale samenwerkingen

DMI-ecosysteem

In het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan nieuwe digitale instrumenten die bijdragen aan slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Goudappel is onderdeel van het DMI-ecosysteem.

Lees meer over onze rol binnen het DMI-ecosysteem
DMI-ecosysteem

Meer weten?

Interesse in samenwerking of meer weten over onze samenwerkingsverbanden?

Neem contact op