Nationale en internationale samenwerkingen

We werken samen met nationale en internationale partners - ieder gespecialiseerd in verschillende aspecten van mobiliteit. Hierdoor maken wij deel uit van een uniek netwerk dat ons in staat stelt kennis en kunde op elk deelaspect met elkaar uit te wisselen, en samen te werken aan de vooruitgang van het vakgebied mobiliteit.

Kennis delen en krachten bundelen

Goudappel onderneemt in binnen- en buitenland, ook via verschillende deelnemingen. Samen werken we zo aan de leefbaarheid van de openbare ruimte in Nederland en daarbuiten.

Nationale samenwerkingen

Op de Nederlandse mobiliteitsmarkt is Goudappel een grote speler met minderheidsbelangen in een aantal organisaties. Binnen deze samenwerkingsverbanden zoeken we vooral naar aanvullingen op onze eigen dienstverlening.

Nationale samenwerkingen
nationale samenwerkingen

Internationale samenwerkingen

We zijn ook internationaal actief, zowel op het gebied van kennisdeling, als wat betreft het geven van mobiliteitsadvies. Voor onze activiteiten buiten Nederland werken we veelal samen met lokale partners. Hierbij zoeken we specifiek naar vergelijkbare mobiliteitsvraagstukken of organisaties die aansluiten bij onze kennis en cultuur. De aard van onze internationale samenwerkingen varieert dan ook per project of opdracht.

Internationale samenwerkingen
Internationale samenwerkingen tijdelijk

Meer weten?

Interesse in meer informatie over onze samenwerkingsverbanden?

Neem contact op