Nationale en internationale samenwerkingen

We werken samen met nationale en internationale partners. Hierdoor maken wij deel uit van een uniek netwerk dat ons in staat stelt kennis en kunde op elk deelaspect van mobiliteit met elkaar uit te wisselen, en samen te werken aan de vooruitgang van ons vakgebied.

Kennis delen en krachten bundelen

Goudappel onderneemt in binnen- en buitenland, ook via verschillende deelnemingen. Samen werken we zo aan de leefbaarheid van de openbare ruimte in Nederland en daarbuiten.

Nationale samenwerkingen

Door samen te werken met collega advies- en ingenieursbureaus verbreden wij onze dienstverlening. En door onderdeel uit te maken van kennisnetwerken verdiepen wij onze kennis. Zo zorgen wij ervoor van nog grotere toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten.

Meer informatie over onze nationale samenwerkingen
Nationale samenwerkingen

Internationale samenwerkingen

We zijn ook internationaal actief, zowel op het gebied van kennisdeling, als wat betreft het geven van mobiliteitsadvies. Voor onze activiteiten buiten Nederland werken we veelal samen met lokale partners. Hierbij zoeken we specifiek naar vergelijkbare mobiliteitsvraagstukken of organisaties die aansluiten bij onze kennis en cultuur. De aard van onze internationale samenwerkingen varieert dan ook per project of opdracht.

Meer informatie over onze internationale samenwerkingen
Internationale samenwerkingen

Meer weten?

Interesse in meer informatie over onze samenwerkingsverbanden?

Neem contact op