Nationale samenwerkingen

Goudappel werkt nauw samen met een groot aantal partnerorganisaties. Samenwerking met organisaties binnen, maar ook buiten het vakgebied mobiliteit, zorgt voor een verbreding van onze dienstverlening én verhoogt het gezamenlijke kennisniveau. Zo zijn we van nog grotere toegevoegde waarde voor onze klanten, en zijn we nog beter in staat een duurzame samenleving te creëren waarin iedereen zich prettig kan bewegen.

Nationale samenwerkingen

Strategische partners

Goudappel heeft een minderheidsbelang in een aantal verschillende organisaties. Hiermee verbreden wij onze dienstverlening. Zo werken wij samen met:

 • MAPtm: een specialist op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement. Door ons belang in MAPtm hebben wij onze dienstverlening op het gebied van operationeel verkeersmanagement versterkt. Door de toenemende focus op het beter benutten van bestaande infrastructuur, is het prettig de expertise van MAPtm in te kunnen zetten tijdens projecten. 
 • NDC Nederland: verzamelt, analyseert en presenteert verkeersgegevens. Deze data vormt één van de fundamenten van het onderzoek dat wij doen naar verkeerssituaties. Wij gebruiken deze data bijvoorbeeld voor onderzoek naar problematische situaties in het verkeer, of om de effectiviteit van verkeersbeleid te monitoren en evalueren.
 • Assets4mobility: deze partnerorganisatie adviseert vanuit het mobiliteitsperspectief over toekomstbestendige infrastructuur, met inachtneming van de grote transities op het gebied van klimaat, mobiliteit, circulariteit, energie en biodiversiteit. Hierbij zet Assets4mobility de mens als eindgebruiker centraal en werkt vanuit die focus nauw samen met de ontwikkelaars van nieuwe infrastructuur. In combinatie met aandacht voor het optimaal benutten van bestaande infrastructuur, maakt dit onze samenwerking met Assets4mobility van grote meerwaarde.

Per 22 december 2023 hebben we alle aandelen van Meet4research overgenomen. Meet4research is een marktonderzoekbureau, gespecialiseerd in belevingsonderzoek in het openbaar vervoer en in de openbare ruimte.

Netwerken

Goudappel werkt niet alleen samen met collega organisaties en strategische partners, maar is ook actief in verscheidene netwerken. Zo zijn wij lid van Connekt, Rai Automotive Industry NL, AET, Railforum, Dutch Cycling EmbassyGeobuzz en DNWS. Daarnaast zijn medewerkers van Goudappel actief in beroepsorganisaties en kennisnetwerken zoals CVS, Nationaal Verkeerskunde congres, Vexpan, Fietsersbond, en NM Magazine. Op deze manier bevorderen wij het uitwisselen van kennis en dragen wij bij aan de ontwikkeling van ons vakgebied. 

  Kennisdeling

  Kennisinstellingen

  Onze samenwerking met kennisinstellingen zien wij als een wisselwerking. Door samen te werken met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten, zorgen we ervoor toegang te behouden tot de meest recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De nieuwste wetenschappelijke inzichten passen wij direct toe in de praktijk. Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om als organisatie ook bij te dragen aan het opleiden van nieuwe mobiliteitsexperts door ze ervaring te laten opdoen in de praktijk.

  Ook zijn we partner van Stadscampus De Kien, een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden in het gebied tussen het NS-station en de binnenstad van Deventer.

  Lees hier hoe wij kennis ontwikkelen en delen

  Associates

  Goudappel heeft aan aantal associates aangetrokken. Op deze manier verbinden wij mensen met specifieke kennis aan onze organisatie. Op dit moment werken wij samen met de volgende associates:

  Mobiliteit van A tot Z

  Benieuwd naar de verschillende expertises van Goudappel?

  Lees er hier alles over