Nationale samenwerkingen

Goudappel staat in nauw contact met een groot aantal externe partners. Wij voeren zelfs één op de vijf opdrachten uit in samenwerking met een collega advies- of ingenieursbureau. Door samen te werken met organisaties binnen, maar ook buiten het vakgebied mobiliteit, zorgen we voor een verbreding van onze dienstverlening en verhogen we het gezamenlijke kennisniveau. Zo laten we onze dienstverlening van nog grotere toegevoegde waarde zijn voor onze klanten, en leveren we samen een nog betere bijdrage aan het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen.

Nationale samenwerkingen

Strategische partners

Goudappel heeft een minderheidsbelang in een aantal verschillende organisaties. Hiermee verbreden wij onze dienstverlening. Zo werken wij samen met:

MAPtm: een specialist op het gebied van verkeers- en mobiliteitsmanagement. Door onze deelneming in MAPtm hebben wij onze dienstverlening op het gebied van operationeel verkeersmanagement kunnen versterken. Door de toenemende focus op het beter benutten van bestaande infrastructuur, waartoe innovatieve digitalisering ook steeds meer kansen biedt, is het prettig de expertise van MAPtm in te kunnen zetten tijdens projecten. 

NDC Nederland: verzamelt, analyseert en presenteert verkeersgegevens. Deze data vormt één van de fundamenten van het onderzoek dat wij doen naar verkeerssituaties. Wij gebruiken deze data bijvoorbeeld wanneer wij onderzoek doen naar problematische situaties in het verkeer, of om de effectiviteit van verkeersbeleid te kunnen monitoren en evalueren.

Assets4mobility: deze partnerorganisatie adviseert vanuit het mobiliteitsperspectief over toekomstbestendige infrastructuur, met inachtneming van de grote transities op het gebied van klimaat, mobiliteit, circulariteit, energie en biodiversiteit. Hierbij zet Assets4mobility de mens als eindgebruiker centraal en werkt vanuit die focus nauw samen met de ontwikkelaars van de infrastructuur van morgen. Dit in combinatie met aandacht voor het optimaal benutten van bestaande infrastructuur, aandacht voor klimaatneutrale en circulaire pijlers, en het aanbieden van datagedreven beslisinformatie, maakt onze samenwerking met Assets4mobility van grote meerwaarde.

Per 22 december 2023 hebben we alle aandelen van Meet4research overgenomen. Meet4research is een marktonderzoekbureau, gespecialiseerd in belevingsonderzoek in het openbaar vervoer en de openbare ruimte.

Netwerken

Goudappel werkt niet alleen samen met collega organisaties, en strategische partners, maar is ook actief in allerlei netwerken. Zo zijn wij lid van Connekt, Rai Automotive Industry NL, AET, Railforum, Dutch Cycling EmbassyGeobuzz en DNWS. Daarnaast zijn medewerkers van Goudappel actief in beroepsorganisaties en kennisnetwerken zoals CVS, Nationaal Verkeerskunde congres, Vexpan, Fietsersbond, en NM Magazine. Op deze manier bevorderen wij het uitwisselen van kennis en dragen wij bij aan de ontwikkeling van ons vakgebied. 

  Kennisdeling

  Kennisinstellingen

  De samenwerkingen met kennisinstellingen zien wij als een wisselwerking. Door samen te werken met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten, zorgen we ervoor toegang te behouden tot de meest recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied. De nieuwste wetenschappelijke inzichten passen wij direct toe in de praktijk. Daarnaast zien wij het op onze beurt als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het opleiden van mobiliteitsexperts door ze ervaring te laten opdoen in de praktijk. Lees hier meer over hoe wij kennis ontwikkelen en delen. 

  Associates

  Goudappel heeft aan aantal associates aangetrokken. Op deze manier verbinden wij mensen met specifieke kennis aan onze organisatie. Op dit moment werken wij samen met de volgende associates:

  Mobiliteit van A tot Z

  Benieuwd naar wat Goudappel u kan bieden?

  Lees er hier alles over