Internationale samenwerkingen

Goudappel is op verschillende manieren internationaal actief, van kennisdeling tot mobiliteitsadvisering. Voor onze activiteiten buiten Nederland werkt Goudappel veelal samen met lokale partners. De aard van deze samenwerking varieert per project of opdracht.  

Internationale samenwerkingen 2

Goudappel heeft in verschillende landen deelnemingen in adviesbureaus, waarmee wij in de desbetreffende regio's samenwerken. Goudappel‘s deelnemingen in het buitenland zijn: 

  • In België het mobiliteitsadviesbureau MINTMINT is als consultant gericht op de Vlaamse markt. Het is gestart in 2008 en Goudappel is vanaf de start gelieerd aan MINT. Inmiddels heeft MINT meer dan 30 medewerkers en vestigingen in Mechelen en Gent. MINT bedient een breed scala aan werkvelden op het gebied van mobiliteit;
  • In Zweden het mobiliteits- en stedenbouwkundig adviesbureau Urbanista StadUrbanista is gestart in 2017 en via haar vestiging in Gothenburg voornamelijk actief in Zuid-Zweden. Het accent van Urbanista ligt van oorsprong op stedelijke ontwikkeling, maar richt zich inmiddels ook op de link met mobiliteit en data.
  • In Duitsland het genderbewuste mobiliteitsmanagementbureau Fair SpacesFair Spaces is in 2020 gestart onder de naam AEM en is gevestigd in Berlijn. Het accent ligt bij Fair Spaces op projecten gericht op sociale inclusiviteit en aandacht voor het milieu. Fiets en gender staan daarin vaak centraal. Fair Spaces verzorgt ook cursussen, zoals 'Accessible and Equitable Mobility'. Samen werken we onder andere aan de herinrichting van een gebied in Bergedorf (een district in Hamburg)
  • In Italië het stedelijk mobiliteitsbureau CSS (Città Sotto Scacco): Città Sotto Scacco is gestart in 2019 en is gevestigd nabij Venetië. Het is gericht op projecten waarin stedelijke mobiliteit een belangrijke rol speelt. Het bedrijf is ook voor private partijen actief in projecten waarin mobiliteitsvraagstukken en rol spelen. 

Daarnaast heeft Goudappel structurele samenwerkingsverbanden. Dit zijn onder andere Sistem Global in Turkije en Access Planning in Canada. En tenslotte zijn er incidentele samenwerkingsverbanden voor enkelvoudige projecten op bijvoorbeeld het gebied van OV- en fiets(ontwerp).

In bredere zin maakt Goudappel deel uit van een internationaal kennisnetwerk en nemen wij actief deel aan conferenties. Zo zijn wij regelmatig aanwezig bij internationale conferenties waar kennis wordt uitgewisseld.    

Mobiliteit van A tot Z

Meer weten over wat Goudappel voor u kan betekenen?

Lees er hier alles over