Bregtje van Uffelen_website.png

Bregtje van Uffelen

adviseur mobiliteit & ruimte

Met een achtergrond in zowel planologie als sociale geografie bekijk ik ruimtelijke vraagstukken met een integrale blik en met extra aandacht voor inclusieve mobiliteit en duurzaamheid in mobiliteitsbeleid.

Als adviseur mobiliteit & ruimte houd ik mij bezig met diverse vraagstukken, van mobiliteitsvisies tot bereikbaarheidsindicatoren. Mijn achtergrond in planologie (BSc Spatial Planning and Design, MSc Environmental and Infrastructure Planning) maakt dat ik op strategisch niveau kan nadenken over de domeinen infrastructuur, watermanagement en milieu en de interactie hiertussen.

Daarnaast heb ik ook aandacht voor de rol van mensen binnen het ruimtelijke domein door mijn achtergrond in sociale geografie (MSc Society, Sustainability and Planning). Hier ontstond mijn interesse in rechtvaardigheidsprincipes.

Ik wil een verschil maken richting duurzamer en rechtvaardiger mobiliteitsbeleid. In mijn ogen zijn hier nog veel stappen in te zetten door goed na te denken over de interactie tussen mobiliteit en andere ruimtelijke aspecten zoals voorzieningen- en woonlocaties. Om die reden ben ik bij Goudappel gaan werken. Dat hier veel gedreven collega’s werken met soortgelijke inzichten die allemaal een stukje kennis in de puzzel mee brengen, is voor mij een grote bonus.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Bregtje