Danny van Beusekom

Danny van Beusekom

adviseur parkeren & locatieontwikkeling

Nederland staat voor een enorme ruimtelijke opgave de komende jaren. Er is veel vraag naar nieuwe woningen en dat vraagt om goede ruimtelijke ordening waarin ruimte is voor groen, openbare ruimte, water, energie en mobiliteit. Met een steeds schaarser wordende ruimte, worden de ontwerpopgaven steeds lastiger.

Binnen Goudappel werk ik al ruim twintig jaar aan zulke complexe planprocessen. Zo heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek in Utrecht, waar in principe ruimte genoeg is voor een groot aantal woningen, wegen en parkeeroplossingen. Vanuit de omgeving worden echter grenzen gesteld aan mobiliteit: het is niet zonder meer mogelijk dat alle toekomstige inwoners gebruik maken van een eigen personenauto. Dat leidt tot verschillende milieu-, verkeersveiligheids- en doorstromingsproblemen.

Ik heb gewerkt aan een samengesteld pakket met mobiliteitsmaatregelen voor de Cartesiusdriehoek, waarbij concrete invulling is gegeven aan het aanbieden van aantrekkelijke alternatieven voor eigen autobezit. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren meerdere klanten inhoudelijk succesvol bijgestaan bij juridische procedures bij de Raad van State. Voor alle benodigde mobiliteits- en parkeervraagstukken kunt u dus bij mij terecht.

Door mijn ruime werkervaring in projecten en verschillende detacheringen bij overheden heb ik mijn kennis van de verkeerskundige wereld kunnen verbreden en verdiepen. Hierdoor ben ik breed inzetbaar: van praktische oplossingen op straat tot meer strategische projecten zoals de ontwikkeling van een parkeer- en mobiliteitsplan voor een herontwikkelingsgebied.

Vanuit mijn studie planologie en werkervaring heb ik bovendien geleerd om integraal te kijken naar complexe opgaven en daarbij nauw samen te werken met andere specialisten. Klanten en collega’s omschrijven mij als harde werker, inhoudelijk expert, betrouwbaar en verantwoordelijk.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Danny