Verkeersmodellen stellen ons in staat de effecten van plannen op de omgeving te analyseren.

Tijdens mijn studie Civiele Techniek heb ik mijn interesse ontwikkeld voor modellen die de werkelijkheid zo goed mogelijk omschrijven. Hier kwam ik in aanraking met verschillende typen modellen, zoals hydrologische modellen om de afvoer van een rivier te modeleren, rioolmodellen om de klimaatbestendigheid van een stad te onderzoeken en natuurlijk verkeersmodellen om mobiliteitsvraagstukken te beantwoorden.

Bij Goudappel houd ik mij als adviseur verkeersprognoses bezig met de actualisatie van dat laatste type: verkeersmodellen. Hierbij probeer ik regionale eigenschappen (bijvoorbeeld vervoer per waterbus) zo goed mogelijk te modeleren. Daarnaast houd ik mij bezig met modelstudies voor verschillende regio’s.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Dyan