Mijn drijfveer? Dat is het verbeteren van hoe mensen zich verplaatsen en interacteren met hun omgeving. Als GIS-consultant bij Dat.mobility (onderdeel van Goudappel) draag ik actief bij aan het vormgeven van een duurzame toekomst door middel van innovatieve mobiliteitsoplossingen. Ik werk aan verschillende projecten, van openbaar vervoer en fietsen tot voetgangers en wegennetwerken.

Mijn expertise ligt in het beheer van het gedigitaliseerde wegennetwerk en het updaten en verbeteren hiervan voor nauwkeurige modellering. Ik gebruik bijvoorbeeld gegevens over voertuigstromen om emissies te berekenen en zo gebieden met hogere vervuilingsniveaus te achterhalen. Hiermee draag ik bij aan het creëren van schonere en groenere openbare ruimte.

Ook voer ik bereikbaarheidsanalyses uit, waarbij ik geografische informatie gebruik om de impact van transportmaatregelen op de toegang van mensen tot belangrijke diensten zoals banen, scholen en ziekenhuizen te beoordelen. Met deze waardevolle inzichten help ik beleidsmakers bij het opstellen van mobiliteitsbeleid en zo toegankelijkheid te verbeteren.

Samenwerken en kennisuitwisseling zijn erg belangrijk bij Dat.mobility. Niet alleen zorgt dat er voor dat we de juiste oplossingen bedenken – het is ook cruciaal voor mijn professionele groei. Als adviseur drijft mijn passie voor duurzame mobiliteit mij om een efficiëntere, rechtvaardigere en milieuvriendelijkere samenleving te creëren. Juist daarom past werken bij Dat.mobility/Goudappel zo goed bij me.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Hugo