Mobiliteit is fantastisch: het is de basis voor ontmoeten, ondernemen, leren en recreëren.

We moeten onszelf daarbij steeds de vraag stellen of iedere ontmoeting ook fysiek plaats moet vinden: je niet verplaatsen is immers duurzamer dan je ‘schoon’ verplaatsen. Digitalisering helpt ons om die vraag bewust te stellen. Zo creëren we ook ruimte voor verplaatsingen die echt noodzakelijk zijn. Niet iedereen kan zijn werk vanuit huis doen, soms moet je voor projecten echt bij elkaar komen en fysiek onderwijs heeft veel meerwaarde. Daarnaast willen we elkaar privé ontmoeten en zo beleving ervaren en herinneringen maken.

Binnen Goudappel werk ik sinds 2001 aan veelal parkeergerelateerde projecten op het gebied van beleidsvorming en planontwikkeling. Daarnaast heb ik ruime ervaring opgebouwd met het begeleiden van markconsultaties en aanbestedingsprocedures op het gebied van mobiliteit voor aanbestedende diensten: parkeerdienstverlening, gebouwde parkeervoorzieningen, apparatuur en IT-oplossingen. Projecten die meestal verder gaan dan het product of de dienst die moet worden ingekocht. Bijna altijd gaat het om organisatie- en governancevraagstukken in combinatie met verandermanagement.

Sinds 2017 ben ik teammanager van het Specialistenteam. De adviseurs van de specialistenteams Beleids- en Gedragsonderzoek, Openbaar Vervoer en Parkeren & Locatieontwikkeling werken voor vervoersautoriteiten, kennisinstituten, projectontwikkelaars, retailers, rekenkamers en alle lagen van de overheid. Zij verrichten state-of-the-art onderzoek, evalueren beleid, meten beleving, stellen strategische en tactische visies op en vertalen deze visies naar concreet handelingsperspectief en operationele oplossingen om zo te zorgen dat steden en regio’s bereikbaar blijven en plannen voor woningbouw en alle bijbehorende functies op een verantwoorde en verkeersveilige wijze worden gerealiseerd.

Binnen het Specialistenteam werken ook onze logistieke experts, de specialisten die vanuit een ruimtelijk economisch perspectief kijken de vitaliteit van binnensteden en centrumgebieden en de kansen in beeld brengen om in een nieuwe retail- of horecavestiging te beginnen. Vanuit het team werken ook onze juristen die zich focussen op mobiliteitsvraagstukken op het gebied van inkoop en aanbesteding, energietransitie, privacy en eigendom. Ik ben er trots op om samen met mijn collega's een bijdrage te leveren aan kansrijke mobiliteitsoplossingen en daarmee een mooier en beter Nederland.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Jeroen