Mobiliteit is een van de drijfveren van onze samenleving. Maar mobiliteit heeft ook negatieve effecten voor de maatschappij zoals verkeersonveiligheid, files, luchtvervuiling en geluidoverlast. Deze contradictie vormt een interessant speelveld waarin ik me in helemaal thuis voel. 

Ik ben een breed geïnteresseerde en georiënteerde verkeerskundige, kan goed observeren en vraag door tot ook de vraag achter de vraag duidelijk is. Hierdoor ben ik voor de klant de juiste gesprekspartner. Ik haal energie uit complexe vragen en voel me verantwoordelijk om met een passend antwoord te komen. Daarbij weet ik met input van onze specialisten trends, data en inzichten op het gebied van mobiliteit te vertalen naar beslisinformatie voor onze opdrachtgevers.

Mijn kennis en ervaring uit eerdere projecten komt hierbij goed van pas, bijvoorbeeld mijn werk rondom het ontwerp van de Multimodale Knoop Schiphol. Binnen Goudappel ben ik dan ook een belangrijk aanspreekpunt voor vraagstukken rondom luchthavens: projecten waarbij diverse belangen steeds afgewogen moeten worden en waarin alle aspecten van ons vakgebied samenkomen.

Dat maakt mijn kennis en ervaring ook interessant voor andere opdrachtgevers. Naast projecten rondom luchthavens werk ik ook graag aan multimodale knopen, integrale studies rondom ontwerp, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling en aan vraagstukken rondom fietsen, klimaat en woningbouwopgaven. Hierbij maak ik niet alleen gebruik van mijn eigen expertise maar ook van alle verkeerskundige expertise van mijn collega’s bij Goudappel.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Jeroen