Jeroen van Luyn

Jeroen van Luyn

adviseur parkeren & locatieontwikkeling

Als adviseur parkeren werk ik aan parkeervraagstukken in de volle breedte. Ik zie parkeren namelijk als een waardevol middel om onze ruimte beter te organiseren. Ik werk onder meer aan adviezen voor beleid, ruimtelijke ontwikkelingen en organisatievraagstukken. Daarnaast draag ik bij aan kennisontwikkeling op specifieke thema’s, zoals deelmobiliteit, fietsparkeren en de uitrol van laadinfrastructuur.

Werken aan mobiliteitsvraagstukken betekent voor mij concretiseren, vooruitdenken en samenwerken. Technologische ontwikkelingen bieden volop kansen om onze mobiliteit beter in te passen in onze leefomgeving. Maar om deze kansen te benutten hebben we meer nodig dan goede ideeën en mooie techniek. De daadwerkelijke omvang van de opgave wordt vaak pas zichtbaar bij het organiseren en implementeren van een oplossing. Het is voor mij daarom belangrijk om in de hele keten van kennis- en beleidsontwikkeling tot organisatie en uitvoering actief te zijn. Zo begrijp ik de context van vragen die gesteld worden. Ook vind het ik het belangrijk om adviezen concreet en visueel maken, zodat deze voor iedereen goed te begrijpen zijn.

De kracht van Goudappel zit voor mij in het feit dat we mobiliteitsvraagstukken vanuit de volle breedte kunnen aanvliegen. Niet alleen door onze kennis en ervaring op vele fronten, maar ook door een cultuur waarin samenwerken en kennisdelen belangrijk en normaal gevonden wordt. Samenwerking is immers cruciaal voor de kwaliteit van onze adviezen en oplossingen. Ik draag hier actief aan bij door kennis uit te wisselen en te investeren in goede relaties binnen en buiten ons bedrijf. Verandering begint bij het hier en nu - daarom moeten we samen concreet maken welke stappen we nu willen zetten om onze omgeving straks beter te gebruiken.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Jeroen