Lamar van Frederikslust

Lamar van Frederikslust

adviseur inclusieve mobiliteit en openbaar vervoer

Werken bij Goudappel betekent voor mij werken aan een beter én vooral eerlijker mobiliteitssysteem. Ik vind het belangrijk om te kijken welke infrastructurele keuzes de grootste positieve impact hebben op de brede welvaart en de minste impact op het milieu. Dit vergt het maken van keuzes. Hoe kunnen we met z’n allen met gebruik van zo min mogelijk ruimte, in een acceptabele tijd, van A naar B komen?

Mijn technische en sociaalwetenschappelijke achtergrond helpt om kritisch naar vraagstukken te kunnen kijken, deze te kunnen beoordelen op technische haalbaarheid, maar ook op maatschappelijke relevantie en social impact. Ik geef rekenkundige uitkomsten daarom ook graag een gezicht. “Voor wie doen we dit eigenlijk?” is een vraag die ik vaak stel.

Daarom is één van de thema’s waar ik me mee bezighoud het beter en gemakkelijker integreren van sociale indicatoren in bereikbaarheidsstudies. Zo creëren we bijvoorbeeld een beter beeld van waar kwetsbare groepen zich bevinden en wat kwetsbare gebieden zijn met betrekking tot mobiliteitsveranderingen. Zo kunnen we een beter onderscheid maken tussen behoeftes van verschillende groepen uit de samenleving en met deze kennis onze adviezen versterken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat mobiliteit voor iedereen een échte keuze moet én kan zijn. Dus: uit rationele overweging een keuze maken tussen (deel)auto, ov, fiets of de benenwagen.

Vanuit het specialistenteam Openbaar Vervoer richt ik me daarom op het verbeteren van de ov-reis en het beter laten aansluiten van deze (keten)reis bij hedendaagse reisbehoeftes van diverse groepen. Met als uiteindelijke doel: een toegankelijk en betaalbaar mobiliteitssyteem voor iedereen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Lamar