Leonie Zengerink

Leonie Zengerink

adviseur beleids- en gedragsonderzoek

Als verkeerspsycholoog en onderzoeker ben ik elke dag weer gefascineerd door gedrag van mensen in het verkeer. Wat zijn beweegredenen van verkeersdeelnemers en hoe kun je kennis hierover gebruiken om te komen tot ander (gewenst) gedrag?

Zowel vanuit het perspectief van Human factors als de kant van gedragsbeïnvloeding ben ik betrokken bij diverse projecten. Mijn grootste passie ligt bij verkeersveiligheid. Als moeder van 2 kinderen ben ik me namelijk extra bewust van het belang dat iedereen veilig thuiskomt aan het einde van de dag. Daar zet ik me dan ook graag voor in.

Ik beheers diverse methoden voor het opzetten van een onderzoeksplan en het uitvoeren van dataverzameling- en verwerking. Denk aan observaties op straat (schouws), literatuuronderzoek, focusgroepen, interviews en to-the-point enquêtes. Projecten waar ik aan werk zijn onder andere de uitvoering van monitoring en evaluatie van verkeerseducatie, experimenten, het achterhalen van motieven en weerstanden van gedrag, en het beoordelen van huidige verkeerssituaties of ontwerpen. Ook hou ik er van om wat meer ‘met de voeten in de klei’ te staan. Zo heb ik een aantal basisscholen begeleid met de pilot Basisschool Omgevingsmanager van Provincie Overijssel.

Werken bij dit mooie bedrijf betekent dat ik echt iets kan bijdragen aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Met mijn kritische blik en streven naar kwaliteit probeer ik altijd het beste resultaat te behalen binnen de afgesproken termijn.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Leonie