Mobiliteit is een groot onderdeel van de activiteiten die zich dagelijks in een dorp, stad of regio afspelen. Dagelijkse verplaatsingen van huis naar school, werk, sport of voor ontspanning zijn vaak geen doel op zich, maar spelen zich wel allemaal af in de buitenruimte. Het werken aan een gezonde en veilige leefomgeving gaat dus over ons allemaal.  

Vanuit mijn opleidingen Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning en Spatial Engineering ben ik mij bewust van de vele uitdagingen die samenkomen in een (stedelijk) landschap, van straat- tot regio-niveau. Niet alleen de sociale aspecten, maar ook het begrijpen van omgevingsaspecten zoals kennis van het landschap zijn hierbij van groot belang. In mijn werk verbind ik dan ook opgaves als hittestress, wateroverlast en toegankelijkheid aan bijvoorbeeld mogelijkheden om veilig te fietsen en wandelen

Ik werk graag in een breed team aan een integrale benadering van mobiliteit en de kwaliteit van de buitenruimte, om zo te komen tot een passend eindproduct. Mijn kracht is het inzichtelijk maken van ruimtelijke data, deze te verwerken in GIS-analyses en kaartbeelden te maken die een verhaal kunnen ondersteunen.  

Het werken bij Goudappel geeft mij de mogelijkheid om te werken aan gevarieerde projecten op verschillende schaalniveaus. Binnen deze projecten kan ik mijn kennis uit mijn studies en ervaring met thema’s als klimaat, duurzame mobiliteit en GIS, samenbrengen in heldere teksten, beelden en presentaties. 

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Lisa